DYNAPLAN interfejs

DYNAPLAN interfejs partner

Sa DYNAPLAN interfejsom je moguće eksportovanje podataka i njihova dalja obrada u različitim CAD/CAM programima. Na taj način mogu da se koriste prednosti oba programa.

Potpuno je isto ako se koriste 3D podaci (dwg, dxf, ...), ako planirani korpusi uključujući i podatke o okovima i pozicijama za bušenje planirani u DYNAPLAN-u treba da se prenesu u neki CAD program, ili čak da logika izbora okova iz DYNAPLAN-a treba da se implementira u neki CAD - Blum nudi rešenje koje odgovara kupcu.

Za instalaciju DYNAPLAN interfejsa molimo kontaktirajte proizvođača softvera.

Korišćenje DYNAPLAN interfejsa:

  • Glavni program ostaje CAD sistem. DYNAPLAN može da se otvori kao pomoćni program za specijalne situacije.
  • Preko interfejsa mogu da se koriste sinergije oba programa; unos podataka je potreban samo na jednom mestu.
  • Projektovanje specijalnih korpusa je olakšano. Za planiranu primenu korpusa se pritiskom na dugme sa DYNAPLAN-a u CAD/CAM program eksportuju sva rešenja okova proverena na koliziju uklj. sve relevantne informacije kao što su drveni delovi, otvori i okovi.
  • Zahvaljujući tome nije potrebno ručno importovanje i pozicioniranje pojedinih CAD podataka u Vaš program za konstrukciju.

Pregled aktuelnih interfejs partnera DYNAPLAN-a:

Filmovi DYNAPLAN interfejs

Detaljno predstavljanje aktuelnog interfejs partnera možete pronaći ovde
DYNAPLAN interfejs Softver partner ARDIS
DYNAPLAN interfejs Softver partner ARDIS
DYNAPLAN interfejs Softverski partner AutoCAD
DYNAPLAN interfejs Softverski partner AutoCAD
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Bazissoft
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Bazissoft
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Bricsys
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Bricsys
DYNAPLAN interfejs Softverski partner CAD+T
DYNAPLAN interfejs Softverski partner CAD+T
DYNAPLAN interfejs Softverski partner cadwork
DYNAPLAN interfejs Softverski partner cadwork
DYNAPLAN interfejs Softverski partner ISB
DYNAPLAN interfejs Softverski partner ISB
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Imos
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Imos
DYNAPLAN interfejs Softverski partner PaletteCAD
DYNAPLAN interfejs Softverski partner PaletteCAD
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Ecru (PRO100)
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Ecru (PRO100)
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Horatec
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Horatec
DYNAPLAN interfejs Softverski partner SolidWorks
DYNAPLAN interfejs Softverski partner SolidWorks
DYNAPLAN interfejs Softverski partner TopSolid
DYNAPLAN interfejs Softverski partner TopSolid
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Truncad
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Truncad
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Vectorworks
DYNAPLAN interfejs Softverski partner Vectorworks
DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru HOMAG
DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru HOMAG
DYNAPLAN interfejs Softverski partner cabinet vision
DYNAPLAN interfejs Softverski partner cabinet vision
DYNAPLAN interfejs: Softverski partner SketchUp
DYNAPLAN interfejs: Softverski partner SketchUp

Kontakt

Rado ćemo Vas posavetovati i pomoći Vam pri izboru odgovarajućeg interfejs partnera.

Povratak na početnu stranu ...
More...
Srbija (Serbia)
 
Rezultat pretrage se učitava...
Spisak podsetnika

Top of Page