ORDER MANAGEMENT & PROCESSING (OMP)

OMP nudi informacije o procesu naloga 24 sata.

Sistem za praćenje naloga online

Na našoj online platformi ORDER MANAGEMENT & PROCESSING (OMP) omogućavamo Vam da se online informišete o svim Vašim porudžbinama. Dobijate informacije od prijema porudžbine do isporuke.

Sledeće podatke možete videti, štampati ili učitati:

  • Podaci i detalji iz naloga
  • Potvrda isporuke
  • Otpremnice
  • Fakture i otvorene stavke
  • Statistika isporuke
  • Sertifikati
  • Izrada naloga

Prednosti na prvi pogled:

  • Jednostavno i direktno praćenje Vašeg naloga, isporuka i faktura
  • Mogućnost direktne i stručne komunikacije sa Vašom osobom za kontakt u Blumu
  • Pristup 24 sata svim podacima vezanim za nalog
Više impresija o ORDER MANAGEMENT & PROCESSING

ORDER MANAGEMENT & PROCESSING servis je deo Blumovih E-SERVICES. Blumov E-SERVICES je internet portal koji našim kupcima i partnerima na raspolaganje stavlja razne elektronske usluge.

Pregled Blumovih E-SERVICES

Individualno ovlašćenje za pristup uključujući i šifru, naši kupci i partneri dobijaju od svoje lične Blumove kontakt osobe.

Povratak na početnu stranu ...
More...
Srbija (Serbia)
 
Rezultat pretrage se učitava...
Spisak podsetnika

Top of Page