TIP-ON BLUMOTIONza LEGRABOX

Mehanička pomoć pri kretanju TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX

TIP-ON BLUMOTION – Promišljeni detalji proizvoda

TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX je idealno mehaničko rešenje za nameštaj bez ručki. Osnova za to je specijalno usklađena korpusna šina LEGRABOX. Sa različitim TIP-ON BLUMOTION jedinicama mogu da se realizuju različite nominalne dužine i težinski opsezi. Sve ostale komponente se mogu koristiti univerzalno. Obrada i montaža je olakšana praktičnim Blumovim šablonima.

Program

 • Element sa potpunim izvlačenjem od 270 – 650 mm
 • Dinamičko opterećenje od 40 i 70 kg
 • Različite verzije TIP-ON BLUMOTION za prilagođeno otvaranje i zatvaranje, zavisno od težina i nominalnih dužina
 • Opcionalna sinhronizacija od širine korpusa 300 mm
 • Brojne komponente proizvoda TIP-ON BLUMOTION mogu se koristiti za LEGRABOX kao i za MOVENTO
Više utisaka i detalja za TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX

Montaža i podešavanje

Komponente TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX se montiraju bez alata. U ovom slučaju, elementi na izvlačenje i fioke se mogu realizovati na uobičajeni način. Pri tome nije potreban dodatni prostor. Dodatna dorada fronta, npr. za žljebove za ručke i lajsne, nije potrebna. Zahvaljujući 4-dimenzionalnom podešavanju dobija se precizni izgled fuga. Podešavanje po dubini je integrisano i vrši se bez alata sa toćkićem za podešavanje. Podešavanje razmaka frontova od svega 2,5 mm podržano je praktičnom merkom za razmak fronta.

Film o montaži:

TIP-ON BLUMOTION za LEGRABOX i MOVENTO

Prednosti na prvi pogled:

 • Kompletno mehanički
 • Minimalni razrez fronta od 2,5 mm
 • Prostrana oblast aktiviranja
 • Jednostavna montaža bez alata
 • 4-dimenzionalno podešavanje
 • Otvaranje pomoću izvlačenja ili zatvaranje zahvaljujući mogućnosti ručnog potiskivanja
Povratak na početnu stranu ...
More...
Srbija (Serbia)
 
Rezultat pretrage se učitava...
Spisak podsetnika

Top of Page