TANDEMBOX antaroPuristička linija

TANDEMBOX antaro - Sistem elementa na izvlačenje sa pravougaonom pregradom

TANDEMBOX antaro: pravougaono i jasno na celoj liniji

TANDEMBOX antaro stoji za jasni, ugaoni oblik - bilo sa pregradom ili zatvorenom posudom sa uložnim elementom. Sve komponente su usklađenih boja i time podvlače puristički dizajn proizvoda.

Program:

  • Spektar boja/materijala: Svileno belo, inoks, beli aluminijum (RAL 9006) i zemljano crna
  • Frontalni držač unutrašnjeg elementa na izvlačenje od plastike, svi plastični delovi prilagođeni boji okvira
  • Visina ugradnje: N, M, K, C i D
  • Nominalna dužina: 270 – 650 mm
  • ORGA-LINE
Više impresija o TANDEMBOX antaro

Montaža/podešavanje

TANDEMBOX antaro može da se montira bez alata u nekoliko poteza. Optimalno usklađen izgled fuga se postiže preko 3-dimenzionalnog podešavanja. Podešavanje po visini i bočno može da se vrši jednostavno i komotno u izrezu okvira. Nagib se podešava preko pregrade.

TANDEMBOX antaro element sa frontalnim izvlačenjem
TANDEMBOX antaro montaža uložnog elementa
TANDEMBOX antaro podešavanje nagiba
TANDEMBOX antaro montaža unutrašnjeg izvlačenja
TANDEMBOX antaro demontaža uložnog elementa
TANDEMBOX antaro demontaža pregrade
TANDMEBOX antaro demontaža fronta
TANDEMBOX antaro demontaža unutrašnjeg izvlačenja
TANDEMBOX antaro podešavanje visine
TANDEMBOX antaro bočno podešavanje
Blumovi pomoćni elementi za obradu

Prednosti na prvi pogled:

  • Jasan, pravougaoni koncept proizvoda
  • Kompletan koncept boje i puristički dizajn proizvoda
  • Jednostavna montaža i 3-dimenzionalno podešavanje frontova
Povratak na početnu stranu ...
More...
Srbija (Serbia)
 
Rezultat pretrage se učitava...
Spisak podsetnika

Top of Page