AMB0153_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

AMBIA-LINE

Podpora pri projektovaní, používaní a uvádzaní na trh

Súbory na prevzatie

Návod na montáž
Prospekt
Zakladač

Video

AMBIA-LINE

Emocionálna upútavka ukazuje prehľad o AMBIA-LINE a sprostredkúva dobrú predstavu o dizajne a funkcii systému vnútorného členenia.

AMBIA-LINE podstavec na koreničky

Tento krátky film ukazuje použitie podstavca na koreničky AMBIA-LINE v zóne Príprava/Varenie.

AMBIA-LINE-rezačka na fólie

Tento krátky film ukazuje použitie rezačky na fólie AMBIA-LINE. Ukazuje použitie hliníkovej i klasickej priehľadnej potravinovej fólie v zóne Príprava.

Držiak na nože AMBIA-LINE

Tento krátky film ukazuje stojan na nože AMBIA-LINE na bezpečné uloženie nožov v zásuvke. Uložené s ostatnými pracovnými kuchynskými príbormi a pomôckami v zóne Príprava.

Držiak na taniere Blum

Tento krátky film ukazuje použitie držiaka na taniere Blum v čelnom výsuve. Na príklade prispôsobenia veľkosti k tanierom a uloženia v čelnom výsuve v zóne Ukladanie.

Priečny reling AMBIA-LINE

Tento krátky film ukazuje farebné varianty priečneho relingu AMBIA-LINE i flexibilitu pozdĺžnych deliacich prvkov na praktické ukladanie hrncov a pokrievok v čelnom výsuve v zóne Varenie.

Príborník AMBIA-LINE

Tento krátky film ukazuje rôzne varianty farieb a materiálov vložky na príbory AMBIA-LINE. Na príklade jedálenského príboru v zóne Ukladanie.

Riešenie na fľaše AMBIA-LINE

Tento krátky film ukazuje rôzne farby riešenia na fľaše AMBIA-LINE. Na príklade uloženia vyšších fliaš spolu s doskami na krájanie v čelnom výsuve v zóne Príprava.

Rám čelného výsuvu AMBIA-LINE

Tento krátky film ukazuje farby a materiálové varianty AMBIA-LINE. Na príklade otvorených potravín v zóne Príprava.

Zásuvkový rám AMBIA-LINE

Tento krátky film ukazuje farby a materiálové varianty zásuvkových rámov AMBIA-LINE a ich flexibilitu. Na príklade pracovných kuchynských príborov a pomôcok v zóne Príprava.

AMB0153_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1