Blum_AMB0018_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

AMBIA-LINE

Komfortné spracovanie a jednoduchá montáž

Rámy sa dajú okamžite použiť i pohodlne a individuálne prispôsobiť podľa uložených predmetov.

Individuálne nastavenie priečky

Flexibilný priečny deliaci prvok sa môže ľahko prispôsobiť podľa ukladaných vecí.

Jednoduchá manipulácia

Rámy sa dajú ľubovoľne umiestňovať v zásuvke a výsuve. Bezpečné zaistenie zabezpečuje magnetická fixácia, protišmykové pätky alebo vzpriečením pri rámoch zásuviek závislých od menovitej dĺžky.

Možnosť skrátenia a osadzovanie priečneho relingu

Priečny reling možno ľahko upraviť na vhodnú šírku a podľa uložených vecí sa osadí potrebný počet pozdĺžnych deliacich prvkov.

Montážne návody

Blum_AMB0018_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1