MERIVOBOX

Precízny výsledok dosiahnete úplne jednoducho

Vďaka konzistentnej koncepcii platformy sa každý variant MERIVOBOX rýchlo a jednoducho implementuje. Zásuvkový systém má jednoduché, dobre označené a ľahko prístupné možnosti nastavenia v 3 smeroch, ktoré sú rovnaké u všetkých bokov.

Montáž, nastavenie a demontáž

Nastavenie čela z výroby

Čelo vždy zaskočí štandardne do rovnakej polohy. Presné nastavenie redukuje nastavenie na minimum a umožňuje niekoľkými krokmi rýchlo dosiahnuť jednotný obrazec medzier.

Možnosti nastavenia v 3 smeroch

Nový zásuvkový systém umožňuje nastavenia po výšky, po stranách a nastavenie sklonu. Presné možnosti nastavenia umožňujú dosiahnuť presný obrazec medzier.

Jednoduchá montáž a demontáž čela

Čelo jednoducho nastoknite – aj keď je zásuvka zatvorená. Aj veľmi široké čelá môžete demontovať bez námahy, aj bez pomocníka, vďaka zastavovacej polohe.

Pomôcky na spracovanie

Na jednoduché a presné spracovanie výrobkov značky Blum sú k dispozícii rôzne vŕtacie a zarážacie stroje, montážne zariadenia a šablóny. Optimálny pohyb si totiž vyžaduje precízne spracovanie.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

ME11175239_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1