LEGRABOX

Podpora pri projektovaní, používaní a uvádzaní na trh

Súbory na prevzatie

Montážne videá

LEGRABOX free

LEGRABOX free - montáž a nastavenie

LEGRABOX

Tento film informuje o montáži čela, zavesovaní samotného výsuvu a o možnostiach nastavenia v čela v 3 smeroch.

Bočná stabilizácia LEGRABOX

Tento film názorne vysvetľuje montáž bočnej stabilizácie pre LEGRABOX

LEGRABOX

Tento imidžový film predstavuje zasúvací systém LEGRABOX. Prezentované sú témy dizajn a kvalitu pohybu.

Vnútorný výsuv so zasúvacím prvkom LEGRABOX

V tomto filme sa veľmi jednoducho a názorne ukazuje, aké kroky sú potrebné pri montáži predného dielu so zasúvacím prvkom vnútorného výsuvu LEGRABOX.

Vnútorný výsuv s priečnym relingom LEGRABOX

V tomto filme sa veľmi jednoducho a názorne ukazuje, aké kroky sú potrebné pri montáži predného dielu s priečnym relingom vnútorného výsuvu LEGRABOX.Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


LBX0345_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1