Portál E-SERVICES

Všetky služby Blum E-SERVICES na prvý pohľad

Aby ste sa rýchlejšie dostali k hodiacim sa vám službám, náš portál E-SERVICES sme prepracovali. Prehľadné dlaždice vás rýchlo dovedú k tým službám E-SERVICES, ktoré optimálne podporia váš postup spracovania. Používanie nového portálu na PC, tablete alebo smartfóne je pohodlné. Vašu osobnú kontaktnú osobu vo firme Blum teraz nájdete ešte rýchlejšie - aj značne sme zjednodušili aj zmenu vašich kontaktných údajov.

Vaše výhody:

  • Prehľadná prezentácia vašich dostupných E-SERVICES

  • Zjednodušené možnosti zmien vašich kontaktných údajov

  • Osobná kontaktná osoba

  • Kedykoľvek prístupný

  • Mobilný

Vyskúšajte si už teraz...

Spustiť E-SERVICESAsia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu