Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

SERVO-DRIVE na AVENTOS

Pokyny k smernici pre strojové zariadenia

Smernica pre strojové zariadenia 2006/42/ES

Pre nábytok so SERVO-DRIVE pre AVENTOS platia ustanovenia Strojárskej smernice 2006/42/ES, pokiaľ je nábytok určený na použitie v domácnosti.

Pre nábytok do kancelárií a objektov sa uplatňuje Strojárska smernica ES a platí pri uvedení do obehu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) + Švajčiarsko + Turecko.

Certifikácia TÜV zahŕňa normy resp. smernice iných krajín.

Čo treba robiť, ak sa má použiť strojárska smernica?

Ako výrobca nábytku ste povinný,

  • zabezpečiť posúdenie rizika vstavaného nábytku

  • vypracovať a archivovať technickú dokumentáciu

  • vyplniť a podpísať Vyhlásenie o zhode

  • zabezpečiť označenie nábytku značkou CE (vyplniť a pripevniť typový štítok)

  • odovzdať svojim zákazníkom návod na obsluhu a kópiu vyhlásenia o zhode v jazyku príslušnej krajiny.Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1