IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Trvalá udržateľnosť

Po celé desaťročia rešpektujeme požiadavky na ochranu životného prostredia

Citlivý prístup k životnému prostrediu a vašim zdrojom je pre nás veľmi dôležitý. Chceme chrániť naše životné prostredie - a prekonávame pritom už desaťročia úroveň predpisovanú zákonmi. Udržateľnosť pre nás znamená prevziať zodpovednosť. Tento postoj sme zakotvili v našej environmentálnej a energetickej politike.

„Sme presvedčení, že rozumné ekologické správanie je z dlhodobého hľadiska aj hospodárne. Preto sa snažíme v čo možno najväčšom počte oblastí našej činnosti presadzovať opatrenia na ochranu životného prostredia.“

(Auszug aus der Blum-Ausrichtung)

Opatrenia na ochranu životného prostredia

Medzi naše technické opatrenia spojené s energetikou patrí rekuperácia tepla, zatepľovanie budov, riadiace systémy na optimálne riadenie vykurovania, ochladzovanie spodných vôd, optimalizácia osvetlenia svietidlami LED. Už po desaťročia.

Železnicou do celého sveta

Cez železničnú vlečku vlastnenú našou spoločnosťou prepravujeme významnú časť našich expedovaných objemov po železnici.

Balíme šetrne k životnému prostrediu

Okrem kartónových vratných obalov uplatňujeme už desať rokov aj ďalší obalový systém, šetrný k životnému prostrediu: ECO-Pack, riešenie balenia z nášho vývoja.

ISO 14001

Už od roku 1997 nám systém environmentálneho manažérstva pomáha systematicky zlepšovať naše výsledky pri šetrnom prístupe k životnému prostrediu. Priebežne začleňujeme naše opatrenia do programu ochrany životného prostredia a uvádzame ich do života. Dodržiavanie a účinnosť neustále monitorujeme auditmi.

ISO 50001

Spoločnosť Blum je držiteľom certifikátu podľa normy ISO 50001. Táto celosvetovo platná norma nám pomáha konkrétnymi predpísanými hodnotami znižovať náklady na energiu a emisie skleníkových plynov.

 Certifikáty na prvý pohľad

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1