Qualitaet

Kvalita a inovácia

Vysoko kvalitné výrobky na celú životnosť nábytku

Naše výrobky by mali presvedčiť vysokou funkčnosťou a kvalitou. Aj v sektore služieb a v spolupráci so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi pripisujeme veľký význam vysokej úrovni kvality.

Výskum

Čo sa vlastne deje v kuchyni? Pozorujeme a skúmame na celom svete. Takto sa začína cyklus kvality vo firme Blum. Tok dôležitých informácií a poznatkov sa premieta do vývoja nových výrobkov. Už v tejto etape sa na zaručenie kvality vývoja od úplného začiatku používajú aj počítačové simulácie a skúšky na prototypoch.

 Viac o výskume potrieb v spoločnosti Blum

Výroba

Chceme naďalej zaručovať našu vysokú úroveň kvality – aj vo výrobe. Náradie a zariadenia podliehajú rovnakým predpisom o skúšaní na zabezpečenie kvality výroby vo všetkých výrobných prevádzkach.

 

Kontrola akosti

Priebežnými kontrolami počas celého výrobného postupu zabezpečujeme naše aj vaše vysoké kvalitatívne nároky. A nielen kontrolou kvality na konci výrobného postupu.

 

Testovanie

Na základe týchto poznatkov z praktického pozorovania sme vo firme Blum vyvinuli vlastné skúšobné a testovacie predpisy. V skúšobných zariadeniach testujeme naše výrobky a vykonávame rozsiahle pohybové a zaťažovacie testy.

 

Ako spoznať originálne výrobky značky Blum

Pohyb a pohyb nemusí byť to isté – kvalita spočíva v detailoch. Preto sú kovania značky Blum navrhnuté tak, aby presvedčili v každodennej praxi funkčnosťou a trvanlivosťou. Preto skontrolujte, či máte originál. Ako to urobíte vám ukážeme tu.

 Viac o charakteristických črtách

Certifikáty podľa ISO

Spoločnosť Blum spolupracuje s renomovanými nezávislými skúšobnými inštitúciami a organizáciami. Chceme totiž plniť normy a požiadavky rovnako, ako plníme naše vlastné prísnejšie normy. Firma Blum je certifikovaná podľa normy ISO 9001.

 Certifikáty na prvý pohľad

Certifikácia podľa AEO

Firma Blum je colnoprávne bezpečný partner. Radi za našich zákazníkov a dodávateľov prevezmeme colné odbavenie. Na zrýchlenie a uľahčenie logistických postupov sme absolvovali certifikáciu „Authorised Economic Operator“ (schválený hospodársky subjekt SHS-F), schválenú Európskou komisiou.Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


Qualitaet