Qualitaet

Kvalita a inovácia

Vysoko kvalitné výrobky na celú životnosť nábytku

Naše výrobky by mali presvedčiť vysokou funkčnosťou a kvalitou. Aj v sektore služieb a v spolupráci so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi pripisujeme veľký význam vysokej úrovni kvality.

Výskum

Čo sa vlastne deje v kuchyni? Pozorujeme a skúmame na celom svete. Takto sa začína cyklus kvality vo firme Blum. Tok dôležitých informácií a poznatkov sa premieta do vývoja nových výrobkov. Už v tejto etape sa na zaručenie kvality vývoja od úplného začiatku používajú aj počítačové simulácie a skúšky na prototypoch.

 Viac o výskume potrieb v spoločnosti Blum

Výroba

Chceme naďalej zaručovať našu vysokú úroveň kvality – aj vo výrobe. Náradie a zariadenia podliehajú rovnakým predpisom o skúšaní na zabezpečenie kvality výroby vo všetkých výrobných prevádzkach.

 

Kontrola akosti

Priebežnými kontrolami počas celého výrobného postupu zabezpečujeme naše aj vaše vysoké kvalitatívne nároky. A nielen kontrolou kvality na konci výrobného postupu.

 

Testovanie

Na základe týchto poznatkov z praktického pozorovania sme vo firme Blum vyvinuli vlastné skúšobné a testovacie predpisy. V skúšobných zariadeniach testujeme naše výrobky a vykonávame rozsiahle pohybové a zaťažovacie testy.

 

Ako spoznať originálne výrobky značky Blum

Pohyb a pohyb nemusí byť to isté – kvalita spočíva v detailoch. Preto sú kovania značky Blum navrhnuté tak, aby presvedčili v každodennej praxi funkčnosťou a trvanlivosťou. Preto skontrolujte, či máte originál. Ako to urobíte vám ukážeme tu.

 Viac o charakteristických črtách

Certifikáty podľa ISO

Spoločnosť Blum spolupracuje s renomovanými nezávislými skúšobnými inštitúciami a organizáciami. Chceme totiž plniť normy a požiadavky rovnako, ako plníme naše vlastné prísnejšie normy. Firma Blum je certifikovaná podľa normy ISO 9001.

 

Certifikácia podľa AEO

Firma Blum je colnoprávne bezpečný partner. Radi za našich zákazníkov a dodávateľov prevezmeme colné odbavenie. Na zrýchlenie a uľahčenie logistických postupov sme absolvovali certifikáciu „Authorised Economic Operator“ (schválený hospodársky subjekt SHS-F), schválenú Európskou komisiou.Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


Qualitaet