Pylon

Höchst, Rakúsko | júla 2021

Spoločnosť Blum končí hospodársky rok s obratom 2 376,75 milióna EUR

Vorarlberský výrobca kovaní dosiahol 24,7 % nárast obratu

Rodinný podnik z mesta Höchst uzatvára finančný rok 2020/21 k 30. júnu 2021 s obratom koncernu vo výške 2 376,75 milióna EUR. Zodpovedá to medziročnému nárastu obratu o 470 miliónov Eur. Vysoký dopyt domácností po vysoko kvalitných kuchyniach a nábytku prináša pozitívny trend predaja špecialistu na kovania. Sme však konfrontovaní aj s obrovskými výzvami – nedostatkom surovín, najmä ocele, a napätým dodávateľským reťazcom.

 

Spoločnosť Blum dosiahla od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 celkový obrat 2 376,75 miliónov EUR. Tento veľký nárast zodpovedá zvýšeniu o 24,7 % alebo 470 miliónov EUR oproti predchádzajúcemu roku. Celosvetový nárast dopytu v nábytkárstve v dôsledku pandémie korony spôsobil neúmerný nárast obratu aj pre výrobcu kovania z Vorarlbergu a nedal sa predvídať. „Celosvetovo sa počas krízy zvýšil význam vlastných štyroch stien. Zároveň došlo k posunom v súkromnej spotrebe – od tradičných voľnočasových aktivít k investíciám do vlastného bývania. Okrem iného aj v oblasti kuchýň a nábytku“, vysvetľuje vývoj Philipp Blum, konateľ spoločnosti Blum.

Vývoj na medzinárodných trhoch

Hoci predajne nábytku boli v niektorých prípadoch dlhodobo zatvorené počas výluk, dopyt v segmente domácich potrieb a nábytku sa celosvetovo zvýšil. Trhy západnej Európy zaznamenali silný rast, najmä Taliansko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Nemecko. Výrazný nárast sme zaznamenali aj vo východnej Európe, napríklad v Poľsku, Rusku, Českej republike a Turecku. Dobre sa darilo aj trhom Severnej Ameriky. Rast obratu sme zaznamenali aj na trhoch v Ázii a Oceánii – opäť výrazne prispela Čína. Pozitívny rok mala aj Afrika, Južná Amerika a Blízky Východ. Špecialista na kovania zásobuje zákazníkov na viac ako 120 trhoch – po založení spoločnosti Blum Indonesia na jar 2021 má spoločnosť teraz celkovo 33 dcérskych spoločností a zastúpení po celom svete. Philipp Blum je presvedčený, že medzinárodná orientácia založená na miestnych organizáciách a predajných tímoch po celom svete sa počas pandémie preukázala ako mimoriadne dôležitá, a umožnila nám byť zákazníkom nablízku. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa rozdelenie obratu koncernu Blum Gruppe nezmenilo. „Najväčší podiel nášho obratu, konkrétne 44 %, stále pripadá na náš domáci trhu Európskej únie“, informuje Philipp Blum. Najväčším samostatným trhom s podielom 13 % zostávajú USA, zatiaľ čo ostatné trhy svete predstavujú 43 % celkového obratu.

Zamestnanci ako kľúčový faktor úspechu

„Veľký dopyt po kuchyniach a nábytku, a tým aj po výrobkoch spoločnosti Blum, je viac ako potešujúci, ale stavia pred nás extrémne výzvy, najmä vo výrobnej sfére“, konštatuje konateľ, Martin Blum. Najvyššiu prioritu má pre tradičnú vorarlberskú spoločnosť bezpečné a spoľahlivé zásobovanie zákazníkov kovaniami. „Veľké poďakovanie patrí našim zamestnancom. Neuveriteľným nasadením a flexibilitou významne prispeli k zvládnutiu tohto mimoriadneho roka“, zdôrazňuje Martin Blum. Ku koncu tohto obchodného roka pracovalo pre spoločnosť Blum na celom svete 8778 kolegov, z toho 6551 vo Vorarlbergu. Vo Vorarlbergu bolo za uplynutý rok prijatých 371 a na celom svete 429 nových zamestnancov. Dôležitým faktorom v boji proti nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a pre dlhodobú perspektívu spoločnosti Blum je aj naďalej učňovská príprava – vzdelávanie mladých ľudí na kvalifikovaných pracovníkov. 1. septembra začína svoju odbornú prípravu v spoločnosti Blum vo Vorarlbergu 93 nových učňov, osem mladých ľudí v USA a dvaja v Poľsku.

Systematicky investujeme vo Vorarlbergu i na celom svete

Celkové celosvetové investície za uplynulý obchodný rok dosiahli 259 miliónov Eur, z toho 176 miliónov Eur vo Vorarlbergu. Aj v týchto náročných časoch spoločnosť Blum stále a dlhodobo investuje do rozširovania svojich budov, strojov a zariadení. „Vďaka nášmu dlhodobému plánovaniu sme tento neočakávane silný dopyt dokázali uspokojiť tým najlepším možným spôsobom“, hovorí Martin Blum. Rozšírenie závodu 4 v Bregenzi bude uvedené do prevádzky v lete tohto roku. V závode č. 6 v Gaissau sa už pristúpilo k rozširovaniu výroby a výstavbe veľkoskladu, pričom uvedenie do prevádzky je naplánované na polovicu roka 2023. „Potvrdzujeme aj do budúcnosti jasný záväzok zachovať vorarlberskú výrobnú prevádzku“, informuje Martin Blum. V duchu stratégie zdravého rastu spoločnosť Blum posilňuje svoje medzinárodné zameranie investíciami na celom svete. Pokračuje aj rozširovanie závodu v Poľsku, dokončenie ktorého spoločnosť Blum očakáva na jeseň 2023. Výstavbu výrobného závodu v Číne dokončíme začiatkom roka 2022. „Je to rýchlo rastúci trh – aby sme uspokojili dopyt na čínskom trhu, rozhodli sme sa zriadiť tam miestnu výrobu. To nám dodáva väčšiu flexibilitu, sme bližšie k našim zákazníkom a predídeme dlhým dopravným trasám“, vysvetľuje konateľ.

Vysoký dopyt má dôsledky

Obrovský dopyt v kuchynskom, nábytkárskom a iných priemyselných odvetviach spôsobil obrovský niekoľkomesačný nedostatok surovín, ako je oceľ. „Žiaľ, aj naši zákazníci musia v súčasnosti čakať dlhšie na naše výrobky“, informuje Martin Blum a dodáva: „Iba čiastočnými úpravami dodacích lehôt dokážeme uspokojiť rýchlo rastúci dopyt na trhu“. Cena ocele sa takmer zdvojnásobila, ale masívne zvýšenie cien postihlo aj plasty, obaly, zinok a hliník. Podobný vývoj sa prejavuje aj v doprave: celý medzinárodný dodávateľský reťazec je pod tlakom a ceny pozemnej i námornej dopravy sa zvýšili, v niektorých prípadoch výrazne. „Hoci je súčasná situácia veľmi náročná, naše dlhoročné partnerstvá s dodávateľmi nám poskytujú aspoň určitú stabilitu“, je presvedčený Martin Blum.

Inovácie: Poistenie do budúcnosti

Dokonca aj v turbulentnom hospodárskom roku spoločnosť Blum považuje pokračujúce inovácie výrobkov a služieb za poistku do budúcnosti. V rámci hybridného podujatia "Blum CONNECTS", ktoré bolo súčasťou popredného svetového veľtrhu interzum, využila rodinná spoločnosť digitálne technológie - v kombinácii s miestnymi podujatiami v obchodných organizáciách a digitálnymi prvkami predstavil výrobca kovania svoje inovácie zákazníkom na celom svete. Po prvý raz sa u rôznych zákazníkov používa REVEGO, systém uzatvárania veľkých posuvných čiel. Ponúka individuálne možnosti dizajnu pre malé i veľké miestnosti. AVENTOS HKi je symbolom minimalistického dizajnu. Je to kovanie, sotva viditeľné aj po otvorení. Aj spoločnosť Blum sleduje trend tmavých a kovových povrchov nábytkových kovaní. „Našimi riešeniami kovaní sa snažíme podporiť túžbu našich zákazníkov po väčšej individualizácii kuchýň a nábytku“, uvádza Philipp Blum.

Výhľad na nadchádzajúci hospodársky rok

Podľa odhadov vedenia spoločnosti nás ešte nejaký čas čaká napätie v medzinárodných dodávateľských reťazcoch a dostupnosti surovín. „Dúfame, že aj vďaka vysokej zaočkovanosti budeme ušetrení ďalších odstávok“, hovorí Philipp Blum. Zároveň vyvstáva otázka, či pretrvá trend zameraný na domácnosť a s ním súvisiaci posun v súkromnej spotrebe. Philipp Blum v tom má jasno: „Skúsenosti spoločnosti, získané za uplynulý rok a pol, nás posúvajú vpred. Digitálne možnosti ponúkajú množstvo príležitostí. Súčasne však ukazujú, že osobné diskusie a výmeny sa nedajú ničím nahradiť“, konštatoval a dodal, že celá spoločnosť je naďalej odhodlaná zostať spoľahlivým partnerom svojich globálnych zákazníkov.

 

 

Philipp Blum, konateľ spoločnosti

Martin Blum, konateľ

Závod 2 v Höchste, ústredie spoločnosti Blum

Súbory na prevzatie
Pylon Stiahnite si tlačovú správu ZIP | 10 MB