Pylon

Höchst, Rakúsko | júla 2017

Blum s 8 % prírastkom obratu v hospodárskom roku 2016/2017

Inovatívne novinky výrobného programu, pôsobenie na medzinárodných trhoch, dôsledné investovanie na celom svete a vysoká flexibilita zamestnancov prináša skupine Blum v hospodárskom roku 2016/2017 ďalší rast obratu. Tento rodinný podnik zaznamenal medziročný rast 8 %.

 

Inovatívne novinky výrobného programu, pôsobenie na medzinárodných trhoch, dôsledné investovanie na celom svete a vysoká flexibilita zamestnancov prináša skupine Blum v hospodárskom roku 2016/2017 ďalší rast obratu. Tento rodinný podnik zaznamenal medziročný rast 8 %.

Výrobca kovaní spoločnosť Blum uzatvára svoj hospodársky rok 2016/2017, končiaci 30. júna, nárastom predaja o 8 % na 1788,08 milióna Eur. Inovatívne výrobky a pôsobenie na medzinárodných trhoch, a konzistentné investície do výskumu a vývoja, spolu s výbornou vzdelanosťou pracovníkov, priniesli rodinnej firme v Höchste (Rakúsko) ďalší potešiteľný rast. 48 % obratu sme vytvorili v hospodárskom priestore EÚ a 16 % v USA. Firma Blum dnes dodáva na 120 trhov celého sveta a predstavuje jedného z najväčších exportérov v Rakúsku. Toto v júni 2017 prinieslo spoločnosti vyznamenanie Rakúskou cenou za export, Global Player Award.

Zamestnanci ako základ úspechu

„Vysoká motivácia nášho celosvetového tímu a mimoriadne dobrá spolupráca všetkých organizačných jednotiek a organizácií sú veľmi dôležitým faktorom úspechu podniku“, zdôrazňuje význam zamestnankýň a zamestnancov konateľ spoločnosti Gerhard E. Blum. V uplynulom hospodárskom roku pracovalo u výrobcu kovaní v priemere 7140 osôb. Oproti predchádzajúcemu roku to zodpovedá nárastu o 291 osôb. Od 1. septembra tohto roka začína technické vzdelávanie 94 ďalších nových učňov vo firme Blum Rakúsko, z toho 15 dievčat. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast počtu učníc o 16 %. Firma Blum tak má od jesene v koncerne 342 učňov, z toho 16 v Blum USA.

Prírastky vo všetkých regiónoch trhu

Vorarlberský výrobca kovaní zaznamenal v uplynulom roku rast tržieb vo všetkých regiónoch trhu. Rast zaznamenala napríklad väčšina trhov západnej Európy. Iba vo Veľkej Británii bola firma Blum nútená, z dôvodu znehodnotenia britskej libry prijať pokles tržieb. Veľmi potešiteľne sa rozvíja naopak východná Európa, kde opäť vykázalo rast aj Rusko a Turecko. V Severnej Amerike a v ázijsko-tichomorskom regióne dosiahol špecialista na kovania tiež veľmi dobré výsledky. V hospodárskom roku 2016/2017 však boli pre nás výzvou ceny materiálov. Cena ocele sa koncom roka 2016 veľmi silno vyšvihla, rovnako ako zinok, obalové materiály a ostatné suroviny kótované na burze.

Investície v hospodárskom roku 2016/2017

Koncern Blum investoval za uplynulý hospodársky rok celkom 174,62 mil. Eur. Vo Vorarlbersku boli dokončené dve etapy výstavby v závode 4 v Bregenzi. Stavebné práce na budúcom závode 8 v Dornbirne, novom lisovacom centre firmy Blum, sú v plnom prúde. U tejto investície ide pri sume 66 miliónov Eur o najväčšiu jednotlivú investíciu v histórii spoločnosti. Prvá hala by mala byť obsadená v polovici roka 2018, druhá etapa výstavby v lete roku 2019. V závode 2 v Höchste rastie nová administratívna budova, do ktorej sa pracovníci nasťahujú koncom roka 2018. Významná časť investícií prúdi aj do budovania medzinárodných obchodných organizácií firmy Blum. V Grécku uviedol výrobca kovaní do používania novú kancelársku budovu a sklad. V Austrálii bolo dokončené rozšírenie automatizovaného skladu. V Poľsku bude koncom tohto roka uvedený do prevádzky nový sklad s vysokými regálmi. Pri všetkých stavebných činnostiach sa firma Blum usiluje o šetrný prístup k zdrojom, t. j. výstavba viacposchodových budov s nižšími nárokmi na zastavanú plochu.

Pre nás ako priemyselný podnik je životné prostredie záväzkom

Šetrné zaobchádzanie so životným prostredím a zdrojmi je pre firmu Blum veľmi dôležité. Za minulý hospodársky rok sme znova usporili 31 412 000 kWh – čo približne zodpovedá 5150 tonám CO2. Umožnili nám to desaťročia ekologicky šetrných investícií, ako napr. do rekuperácie tepla pri vetraní a stlačeného vzduchu v rôznych závodoch alebo intenzívne nasadzovanie fotovoltaických systémov na strechách a fasádach budov spolu s množstvom ďalších opatrení. Spoločne s ďalšími spoločnosťami našej krajiny spoločnosť Blum aktívne pôsobí aj v troch environmentálnych sieťach: v Aliancii klimatickej neutrality 2025, Sieti energetickej účinnosti a v sieti „Mobilné hospodárstvo“. Na miestne služobné cesty majú zamestnanci k dispozícii 8 elektromobilov.

Nové výrobky a služby

Vorarlbersko je podľa rakúskeho patentového úradu najinovatívnejšia spolková krajina so 62 registrovanými vynálezmi na 100 000 obyvateľov. Firma Blum obsadila v tohtoročnom rebríčku patentového úradu 3. miesto. Početné nové výrobky a služby predstavil výrobca kovaní v máji na výstave Interzum v Kolíne nad Rýnom, poprednom veľtrhu odboru dodávateľov nábytku medzinárodnému odbornému publiku. Cieľom firmy Blum je dlhodobo si zaistiť postavenie spoľahlivého systémového partnera. Svojimi inováciami spoločnosť otvára väčší priestor na tvorivosť a diferenciáciu všetkých svojich výrobkových skupín: u zásuvkových systémov novými farbami a dezénmi, pridaním farby ónyxová čierna na závesy, riešením kovania pre tenké dvere alebo novou generáciou výklopov s priamočiarym dizajnom a mimoriadne malými konštrukčnými rozmermi. Výrobca kovaní zastrešuje svoj program ponukou služieb pre spracovateľov – od projektovania a objednávania cez výrobu až po montáž a nastavenie kovaní.

Výhľad na nadchádzajúci hospodársky rok 2017/2018

„Hospodárske prognózy v Európe sú pozitívne. Veľká neistota sa podľa nás skrýva v nadchádzajúcich rokovaniach o vystúpení Veľkej Británie z EÚ“, pripúšťa vo svojom obozretnom odhade nadchádzajúcich mesiacov konateľ, pán Gerhard E. Blum. Výrobca hardvéru rovnako dúfa, že sa zachová zásada celosvetovo voľného obchodu. V ázijsko-tichomorskom priestore firma Blum naďalej očakáva pozitívny hospodársky vývoj. V Južnej Amerike, predovšetkým v Brazílii, došlo k miernemu hospodárskemu ozdraveniu, a tým je určovaný aj výhľad špecialistu na kovania.

Čísla, dáta, fakty k 30. 6. 2017

  • Celosvetový obrat: 1 788,08mil. Eur (+ 8 % oproti predchádzajúcemu roku)

  • Rozdelenie obratu: EÚ 48 %, USA 16 %, Ostatné trhy 36 %

  • Celosvetový počet zamestnancov (k 30. 6. 2017): 7 287 Počet zamestnancov (+ 358 oproti predchádzajúcemu roku)

  • Počet pracovníkov vo Vorarlbersku: (k 30. 6. 2017): 5 530 Počet zamestnancov (+ 231 oproti predchádzajúcemu roku)

  • Počet učňov (od septembra 2017) v koncerne: 341 (z toho 16 v Blum USA);

  • 93 nových učňov od 1. septembra 2017 vo firme Blum vo Vorarlbersku, z toho 15 dievčat

  • Investície: 174,62 mil.. Eur (z toho 127,16 mil. Eur vo Vorarlbersku)

Blum_Geschäftsführer Gerhard E. Blum

Generálny riaditeľ Gerhard E. Blum
(Obrázok: Blum_Geschäftsführer Gerhard E. Blum)

Blum_IMG1266_#SALL_#APR6I_#V1

Inovatívne riešenia kovaní ako sú výklopy, závesy a výsuvy – na diferenciáciu a individualizáciu nábytku, s obrovskou funkčnosťou a komfortom
(Obrázok: Blum_IMG1266)

Blum_Werk8_0717

Budúci závod 8 v Dornbirne je sumou 66 miliónov Eur najväčšia investícia v histórii spoločnosti
(Obrázok: Blum_Werk8_BE1_1705_01)

Kontaktná osoba
Julius Blum GmbH

Head of Marketing Corporate Communications

Julius Blum GmbH

Werk 2

Frau Yvonne Schrott-Greußing

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

Súbory na prevzatie
Text and images for download ZIP | 5 MB


Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu