Pylon

Höchst, Rakúsko | júla 2018

Blum s prírastkom obratu 50 mil. Eur vo fiškálnom roku 2017/2018

Rakúsky výrobca kovaní znova s rastom predaja

Výrobky a služby, dôsledne zamerané na potreby výrobcov nábytku, pôsobenie na medzinárodných trhoch, dôsledné investovanie na celom svete a vysoká flexibilita zamestnancov prináša koncernu Blum vo fiškálnom roku 2017/2018 ďalší rast obratu o 2,8 %. Po očistení od efektov pohybov menových kurzov dosiahol rast 5 %.

 

Výrobca kovaní spoločnosť Blum uzatvára svoj hospodársky rok 2017/2018, končiaci 30. júna, nárastom predaja oproti predchádzajúcemu roku o 2,8 % na 1839,42 milióna Eur. Po očistení od efektov pohybov menových kurzov dosiahol rast 5 %. Obrat spoločnosti Blum pripadá zo 48 % z EÚ a z 15 % na USA. Špecialista na kovania dnes dodáva do viac ako 120 krajín celého sveta a pôsobí v medzinárodnom meradle s 30 dcérskymi spoločnosťami a zastúpeniami. 1. júla 2019 zaznamenáme odovzdanie štafety 3. generácii.

 

Zamestnanci ako základ úspechu

„Vysoká motivácia nášho celosvetového tímu a mimoriadne dobrá spolupráca všetkých organizačných jednotiek a organizácií sú veľmi dôležitým faktorom úspechu podniku“, zdôrazňuje význam zamestnankýň a zamestnancov konateľ spoločnosti Gerhard E. Blum. V uplynulom hospodárskom roku pracovalo u výrobcu kovaní v priemere 7509 zamestnancov. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast o 368 zamestnancov viac. Od 1. septembra tohto roka sa začína technicky vzdelávať 94 ďalších nových učňov v Rakúsku, z toho 15 dievčat. Koncern Blum tak bude od jesene v koncerne vychovávať 361 učňov, z toho 19 v Blum USA.

 

Rozdielne trendy vývoja na trhu

Väčšina trhov západnej Európy zaznamenala vo fiškálnom roku 2017/2018 rast. Osobitne treba vyzdvihnúť pokračujúce oživenie v odbytových regiónoch južnej Európy. V uplynulom fiškálnom roku pokračoval pozitívny vývoj aj vo východnej Európe. Príjemný bol silný vzostup na ruskom trhu. Negatívny vplyv na predaj v Amerike, Tichomorí a Ázii malo v posledných dvanástich mesiacoch silné Euro. V severnej a južnej Amerike to viedlo k poklesu predaja, hoci predajné čísla sa v príslušných národných menách zvýšili. V Ázii, najmä v Indii, Číne a juhovýchodnej Ázii, rast pokračoval aj napriek negatívnym menovým efektom.

 

Regionálne a medzinárodné investície

Vo Vorarlbersku bola dokončená prvá výrobná hala nového lisovacieho centra v Dornbirne - závod 8 – tento presun výroby sa začal už pred podnikovou dovolenkou. Súčasne bude do prevádzky uvedený vysoký regálový sklad s 11 600 skladovacími miestami. Druhá výrobná hala tohto závodu bude pripravená na sťahovanie už v apríli 2019. Do novej administratívnej budovy v závode 2 v Höchste sa budeme sťahovať od septembra do decembra tohto roku. Významná časť investícií smeruje do zlepšenia celosvetových trhových organizácií spoločnosti Blum. V Poľsku bol napríklad uvedený do prevádzky nový vysoký regálový sklad a na Slovensku bol otvorený showroom. Rozšírenie kancelárskych a skladových priestorov v Portugalsku bude dokončené do septembra 2018. Vo fiškálnom roku 2017/2018 dosiahli celkové investície skupiny Blum 216 miliónov Eur.

 

Zodpovednosť za životné prostredie a prírodné zdroje

Šetrné zaobchádzanie so životným prostredím a zdrojmi je pre firmu Blum veľmi dôležité. Práve preto špecialista na kovania už desaťročia investuje do iniciatív šetrných k životnému prostrediu. Od začiatku roka 2018 pochádza 100 % elektrickej energie nakupovanej spoločnosťou Blum z certifikovanej vodnej energie. Výrobca kovaní zníži týmto opatrením svoje emisie CO2 v Rakúsku o viac ako tretinu. Spoločne s ďalšími spoločnosťami našej krajiny spoločnosť Blum aktívne pôsobí aj v troch environmentálnych sieťach: v Aliancii klimatickej neutrality 2025, Sieti energetickej účinnosti a v sieti „Mobilné hospodárstvo“. Na miestne služobné cesty majú zamestnanci k dispozícii 13 elektromobilov. Ako veľký regionálny zamestnávateľ však spoločnosť Blum vždy pozorne prihliada na mobilitu svojich zamestnancov. Naša spoločnosť aktívne podporuje rôzne ekologické iniciatívy, napr. Vorarlberskú cyklistickú súťaž „Radius“.

 

Vyvážený balík produkcie: Výrobky a služby

Pre spoločnosť Blum je významný medzinárodný veľtrh nábytku Eurocucina v Miláne lakmusovým papierikom ukazujúcim, ako výrobcovia nábytku akceptujú výrobky špecialistu na kovania. Tentokrát sa vo výstavných stánkoch našich zákazníkov objavilo množstvo nových výrobkov, ktoré spoločnosť Blum predstavila pred rokom na poprednom veľtrhu interzum v Kolíne. Patrí k nim EXPANDO T, jedinečný montážny systém pre tenké čelá z výnimočných materiálov pre úplne nové dizajnové možnosti konštrukcie nábytku a nový výklop AVENTOS HK top. U zásuvkových systémov sa využívajú rôzne možnosti diferenciácie. Trend k dizajnu bez úchytiek je stále veľmi silný. Blum má na to štyri rôzne technológie pohybu – na mechanickom alebo elektrickom základe. Všetky systémy pohybu sú optimálne prispôsobené príslušnej aplikácii. Ponuka rôznych služieb a servisu bola v uplynulom finančnom roku tiež výrazne rozšírená a tvorí popri výrobkoch veľmi dôležitú súčasť ponuky spoločnosti Blum.

 

Zmena organizácie spoločnosti

K odovzdávaniu štafety novej generácii spoločnosti Julius Blum GmbH pristúpime počas aktuálneho fiškálneho roka. Konatelia spoločnosti Gerhard E. Blum, Philipp Blum a Martin Blum budú od 1. júla 2018 riadiť spoločnosť spolu s dlhoročnými zamestnancami Ursom Bolterom (konateľom spoločnosti Blum International Consulting) a Gerhardom Humpelerom (finančným riaditeľom). Členovia vedenia spoločnosti a manažment budú po vopred určených krokoch preberať kompetencie od Gerharda E. Bluma od začiatku fiškálneho roka 2018/2019. Po ich odovzdaní prevezme od 1. 7. 2019 vedenie holdingovej spoločnosti koncernu Blum spolu s bratom Herbertom.

 

Výhľad na fiškálny rok 2018/2019

„Nový fiškálny rok je plánovaný s opatrným optimizmom. Ďalší hospodársky vývoj je spojený s určitými otáznikmi resp. neistotami. Na jednej strane je stále nejasný priebeh Brexitu v Európe a smer, akým by EÚ mala napredovať. Na druhej strane s veľkým znepokojením sledujeme posilňovanie národných záujmov, ako je napr. vzájomné uvaľovanie sankčných ciel, ako aj eskaláciu hospodárskych sankcií“, hovorí Gerhard E. Blum, ktorý opatrne hodnotí nový fiškálny rok.

 

Čísla, dáta, fakty k 30. 6. 2018

Celosvetový obrat: 1839,42 miliónov Eur (+ 2,8 % medziročne)
Rozdelenie obratu: EÚ 48 %, USA 15 %, ostatné trhy 37 %
Celosvetový počet zamestnancov (k 30. 6. 2018): 7611 (+ 324 oproti minulému roku)
Počet pracovníkov vo Vorarlbersku: (k 30. 6. 2018): 5769 (+ 239 oproti minulému roku)
Počet učňov (od septembra 2018) v koncerne: 361 (z toho 19 v Blum USA) od 1. septembra 2018 94 nových učňov spoločnosti Blum vo Vorarlbersku, z nich 15 dievčat a 6 nových učňov v Blum USA
Investície: 216 miliónov Eur (182,5 miliónov Eur vo Vorarlbersku)

 

 

Vedenie spoločnosti Blum tvoria od 1. júla 2018 (sprava doľava): traja konatelia Martin Blum, Philipp Blum a Gerhard E. Blum s Gerhardom Humpelerom a Ursom Bolterom

Nová lisovňa, budúci Závod 8 spoločnosti Blum v Dornbirne: 1. etapa výstavby bola v júli už odovzdaná do používania, druhá bude nasledovať v apríli 2019

Spoločnosť Blum svojimi inovatívnymi riešeniami kovaní vo všetkých troch výrobkových skupinách (výklopy, závesy, výsuvy) podporuje realizáciu moderného nábytku – s ešte väčším priestorom na diferenciáciu, individuálne prispôsobenie a praktické výhody.

Kontaktná osoba
Julius Blum GmbH

Head of Marketing Corporate Communications

Julius Blum GmbH

Werk 2

Frau Yvonne Schrott-Greußing

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

Súbory na prevzatie
Pylon


Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu