Ďalšie vzdelávanie

Možnosti ďalšieho vzdelávania u firmy Blum

Nové nápady, nové technológie, nové výrobky

Kto je angažovaný a nadšený, ten má v Blume dvere doširoka otvorené. Našim spolupracovníkom ponúkame obsiahle a profesionálne vzdelávacie moduly a tým aj šancu sa rozvíjať a profesionálne rásť. Dodávame našim spolupracovníkom odvahu k samostatnej práci a aktívne ich zapájame do všetkých procesov.

Pozitívne výsledky sa odzrkadľujú vo vysokej pripravenosti podávať dobré výkony pri veľmi nízkej miere fluktuácie. Vedľajší efekt: z tohto vychádzajúci know-how je v konečnom dôsledku náskok výhodný aj pre našich zákazníkov.

Späť na úvodnú stránku...
More...
Slovensko (Slovakia)
 
Načíta sa výsledok vyhľadávania...
Zoznam obľúbených

Top of Page