Dáta a fakty

Fakty a čísla finančného roka

Hospodársky rok firmy Blum trvá od 1. júla do 30 júna nasledujúceho roka. Tu sme pre Vás zhrnuli najdôležitejšie dáta a fakty aktuálneho hospodárskeho roka.

Obrat / investície

  • Konsolidovaný obrat (skupina Blum) 1,655 miliarda EUR (+ 6,4 % oproti minulému roku)
  • Obrat na spolupracovníka (skupina Blum) 241.800 EUR
  • Podiel zahraničného obratu 97%
  • Investície / hmotný investičný majetok 177 miliónov EUR (124 miliónov EUR v predchádzajúcom roku)

Spolupracovníci

Počet pracovníkov v hospodárskom roku 2015/2016 (Stav: 30. jún 2016)

  • Zamestnanci v skupine Blum: 7 119 (+ 511 oproti minulému roku)
  • Zamestnanci vo Vorarlbergu: 5 452 (+ 440 oproti minulému roku)

Nablízku pri našich zákazníkoch

  • Firma Blum má 28 dcérskych spoločností a celkom 10 výrobných prevádzok
  • Firma Blum dodáva výrobky pravidelne do viac ako 120 krajín

Organizačná štruktúra spoločnosti a štruktúra vedenia spoločnosti

Julius Blum GmbH je rodinným podnikom a je v úplnom vlastníctve rodiny: Herbert Blum 26 %, Gerhard E. Blum 26 %, Blum privátna spoločnosť 48 %.

Späť na úvodnú stránku...
More...
Slovensko (Slovakia)
 
Načíta sa výsledok vyhľadávania...
Zoznam obľúbených

Top of Page