Dáta a fakty

Fakty a čísla finančného roka

Hospodársky rok firmy Blum trvá od 1. júla do 30 júna nasledujúceho roka. Tu sme pre Vás zhrnuli najdôležitejšie dáta a fakty aktuálneho hospodárskeho roka.

Obrat / investície

  • Konsolidovaný obrat (skupina Blum) 1.788,77 miliarda EUR (+ 8 % oproti minulému roku)
  • Obrat na spolupracovníka (skupina Blum) 250.500 EUR
  • Podiel zahraničného obratu 97%
  • Investície / hmotný investičný majetok 173,71 miliónov EUR (127,16 miliónov EUR v predchádzajúcom roku)

Spolupracovníci

Počet pracovníkov v hospodárskom roku 2016/2017 (Stav: 1. jún 2017)

  • Zamestnanci v skupine Blum: 7 287 (+ 358 oproti minulému roku)
  • Zamestnanci vo Vorarlbergu: 5 530 (+ 231 oproti minulému roku)

Nablízku pri našich zákazníkoch

  • Firma Blum má 29 dcérskych spoločností a celkom 10 výrobných prevádzok
  • Firma Blum dodáva výrobky pravidelne do viac ako 120 krajín

Organizačná štruktúra spoločnosti a štruktúra vedenia spoločnosti

Julius Blum GmbH je rodinným podnikom a je v úplnom vlastníctve rodiny: Herbert Blum 26 %, Gerhard E. Blum 26 %, Blum privátna spoločnosť 48 %.

Späť na úvodnú stránku...
More...
Slovensko (Slovakia)
 
Načíta sa výsledok vyhľadávania...
Zoznam obľúbených

Top of Page