Postrehy o používaní kuchýň vo firme Blum

Firma Blum pozerá cez plece používateľom kuchýň

Pozeráme cez plece používateľom kuchýň

Vývoj výrobkov, šitých priamo na mieru podľa skutočných potrieb používateľov, si vyžaduje poznanie ich zvykov, potrieb a túžob.

Pozorovať, analyzovať, porozumieť

Už takmer 10 rokov firma Blum intenzívne vedie tento výskum. Na sledovanie sa používa kamera a rôzne pomocné prostriedky, ako sú prístroje a dotazníky.

Pri našom pozorovaní používania kuchýň sme napríklad zistili, aké sú najčastejšie činnosti a postupy v kuchyni. Zisťujeme rad praktických požiadaviek na kuchyne, napríklad na potrebu úložného priestoru, vnútornú organizáciu alebo tiež funkčné požiadavky na naše výrobky. Získané poznatky zapracovávame do vývoja našich výrobkov.

Späť na úvodnú stránku...
More...
Slovensko (Slovakia)
 
Načíta sa výsledok vyhľadávania...
Zoznam obľúbených

Top of Page