Rozhranie DYNAPLAN

Partner na rozhrania DYNAPLAN

Pomocou rozhrania DYNAPLAN môžete exportovať údaje a ďalej ich spracovávať v rôznych programoch CAD/CAM. Možno tak optimálne využiť výhody oboch programov.

Nezáleží, či sa použijú údaje 3D (DWG, DXF, ...), či sa údaje korpusov aj s kovaniami a miestami vŕtania, naprojektované v aplikácii DYNAPLAN, majú preniesť do programu CAD alebo či má z aplikácie DYNAPLAN previesť do CAD celá logika výberu kovania - spoločnosť Blum môže ponúknuť zákazníkovi vhodné riešenie.

S otázkami na inštaláciu rozhrania DYNAPLAN sa obráťte na svojho dodávateľa softvéru.

Používanie rozhrania DYNAPLAN:

  • Hlavným programom zostáva systém CAD. DYNAPLAN možno v mimoriadnych situáciách otvoriť ako pomocný program.
  • Vďaka rozhraniu možno využiť synergické efekty oboch programov, údaje stačí zadávať len na jednom mieste.
  • Uľahčuje sa projektovanie špeciálnych korpusov: Pre plánované použitie korpusu sa z DYNAPLAN do programu CAD/CAM jedným dotykom exportujú riešenia kovaní v správnej polohe odskúšané na kolízie vrátane všetkých príslušných informácií, ako sú drevené dielce, vŕtania a kovania.
  • Odpadá tak potreba ručného importovania a určovania polohy jednotlivých údajov CAD vo vašom konštrukčnom programe.

Stručný prehľad aktuálnych partnerov pre rozhrania DYNAPLAN:

Filmy o rozhraní DYNAPLAN

Podrobnú prezentáciu súčasných partnerov na rozhrania nájdete tu
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner ARDIS
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner AutoCAD
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Bazissoft
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Bricsys
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner CAD+T
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner cadwork
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner IBS
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Imos
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner PaletteCAD
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Ecru (PRO100)
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Horatec
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner SolidWorks
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner TopSolid
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Truncad
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Vectorworks
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Weeke
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner cabinet vision
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner SketchUp
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Swiss all CAD

Kontakt

Radi Vám poradíme a pomôžeme pri výbere vhodného partnera na rozhranie.

Späť na úvodnú stránku...
More...
Slovensko (Slovakia)
 
Načíta sa výsledok vyhľadávania...
Zoznam obľúbených

Top of Page