Rozhranie DYNAPLAN

Partner na rozhrania DYNAPLAN

Pomocou rozhrania DYNAPLAN môžete exportovať údaje a ďalej ich spracovávať v rôznych programoch CAD/CAM. Možno tak optimálne využiť výhody oboch programov.

Nezáleží, či sa použijú údaje 3D (DWG, DXF, ...), či sa údaje korpusov aj s kovaniami a miestami vŕtania, naprojektované v aplikácii DYNAPLAN, majú preniesť do programu CAD alebo či má z aplikácie DYNAPLAN previesť do CAD celá logika výberu kovania - spoločnosť Blum môže ponúknuť zákazníkovi vhodné riešenie.

S otázkami na inštaláciu rozhrania DYNAPLAN sa obráťte na svojho dodávateľa softvéru.

Používanie rozhrania DYNAPLAN:

  • Hlavným programom zostáva systém CAD. DYNAPLAN možno v mimoriadnych situáciách otvoriť ako pomocný program.
  • Vďaka rozhraniu možno využiť synergické efekty oboch programov, údaje stačí zadávať len na jednom mieste.
  • Uľahčuje sa projektovanie špeciálnych korpusov: Pre plánované použitie korpusu sa z DYNAPLAN do programu CAD/CAM jedným dotykom exportujú riešenia kovaní v správnej polohe odskúšané na kolízie vrátane všetkých príslušných informácií, ako sú drevené dielce, vŕtania a kovania.
  • Odpadá tak potreba ručného importovania a určovania polohy jednotlivých údajov CAD vo vašom konštrukčnom programe.

Stručný prehľad aktuálnych partnerov pre rozhrania DYNAPLAN:

Filmy o rozhraní DYNAPLAN

Podrobnú prezentáciu súčasných partnerov na rozhrania nájdete tu
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner ARDIS
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner AutoCAD
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Bazissoft
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Bricsys
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner CAD+T
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner cadwork
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner IBS
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Imos
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner PaletteCAD
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Ecru (PRO100)
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Horatec
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner SolidWorks
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner TopSolid
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Truncad
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Vectorworks
DYNAPLAN pre softvérového partnera HOMAG
Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner cabinet vision
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner SketchUp
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Swiss all CAD
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Eficad
Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Point Line

Kontakt

Radi Vám poradíme a pomôžeme pri výbere vhodného partnera na rozhranie.

Späť na úvodnú stránku...
More...
Slovensko (Slovakia)
 
Načíta sa výsledok vyhľadávania...
Zoznam obľúbených

Top of Page