TIP-ON BLUMOTIONpre TANDEMBOX

Mechanická podpora pohybu TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION – Premyslené podrobnosti o výrobku

TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX je ideálne mechanické riešenie bezúchytkového nábytku. Základom je tu špeciálne prispôsobená korpusová lišta TANDEMBOX. S rôznymi jednotkami TIP-ON BLUMOTION možno zrealizovať rôzne menovité dĺžky a hmotnostné rozsahy. Všetky ostatné komponenty sú použiteľné univerzálne. TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX tak ponúka pre vhodné riešenie pre každú aplikáciu.

Program

 • Plnovýsuv s menovitými dĺžkami 270 - 650 mm
 • Dynamická zaťažiteľnosť 30 a 65 kg
 • Jednotky TIP-ON BLUMOTION rôzneho výkonu na individuálne prispôsobené správanie pri otváraní a dovieraní, v závislosti od rozsahov hmotnosti a menovitých dĺžok
 • Prídavná synchronizácia od šírky korpusu 300 mm
 • Prídavný držiak synchronizačného hriadeľa a uholník na podopretie dna sa odporúča od šírky korpusu 750 mm
Ďalšie dojmy a podrobnosti o TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX

Montáž a nastavenie

Väčšina komponentov TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX sa montuje bez použitia náradia. Pritom sa výsuvy a zásuvky dajú realizovať ako obvykle. Nie je potrebné prídavné opracovanie čela, napr. preliačin a líšt na úchytky. Vďaka nastaviteľnosti v 4 smeroch sa dosiahne exaktný obrazec medzier. Integrované je nastavenie hĺbky bez použitia náradia nastavovacím kolieskom.

Montážny film:

TIP-ON BLUMOTION pre TANDEMBOX

Stručný prehľad výhod:

 • Kompletne mechanické
 • Minimálny odstup čela 2,5 mm
 • Veľkoplošná spúšťacia oblasť
 • Jednoduchá montáž bez použitia náradia
 • Nastavenie v štyroch smeroch
 • Možnosť otvárania potiahnutím alebo zatváranie pritlačením rukou
Späť na úvodnú stránku...
More...
Slovensko (Slovakia)
 
Načíta sa výsledok vyhľadávania...
Zoznam obľúbených

Top of Page