SERVO-DRIVE pre AVENTOSPokyny k smernici pre strojové zariadenia

SERVO-DRIVE pre AVENTOS - otvára, zatvára, pohybuje

Smernica pre strojové zariadenia 2006/42/ES

Pre nábytok so SERVO-DRIVE pre AVENTOS platia ustanovenia Strojárskej smernice 2006/42/ES, pokiaľ je nábytok určený na použitie v domácnosti.

Pre nábytok do kancelárií a objektov sa uplatňuje Strojárska smernica ES a platí pri uvedení do obehu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) + Švajčiarsko + Turecko.

Certifikácia TÜV zahŕňa normy resp. smernice iných krajín.

Čo treba robiť, ak sa má použiť strojárska smernica?

Ako výrobca nábytku ste povinný,

  • zabezpečiť posúdenie rizika vstavaného nábytku
  • vypracovať a archivovať technickú dokumentáciu
  • vyplniť a podpísať Vyhlásenie o zhode
  • zabezpečiť označenie nábytku značkou CE (vyplniť a pripevniť typový štítok)
  • odovzdať svojim zákazníkom návod na obsluhu a kópiu vyhlásenia o zhode v jazyku príslušnej krajiny.
Späť na úvodnú stránku...
More...
Slovensko (Slovakia)
 
Načíta sa výsledok vyhľadávania...
Zoznam obľúbených

Top of Page