IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Trajnost

Desetletja zavzemanja za varovanje okolja

Skrbno ravnanje z okoljem in viri je za nas zelo pomembno. Naše okolje želimo zaščititi – in pri tem že desetletja nismo omejeni z zakonskimi predpisi. Kajti trajnost pomeni, da prevzemamo odgovornost. Naše stališče smo prenesli v okoljsko in energetsko politiko. Kajti trajnost pomeni, da prevzemamo odgovornost. Naše stališče smo prenesli v okoljsko in energetsko politiko.

»Prepričani smo, da je smiselno ekološko ravnanje dolgoročno gospodarno. Zaradi tega skušamo v čim večjih delih naše dejavnosti uresničiti ukrepe za varovanje okolja.«

(Auszug aus der Blum-Ausrichtung)

Okolju prijazni ukrepi

Naši ukrepi, povezani z energijo, vključujejo rekuperacijo toplote, izolacijo stavb, upravljalne sisteme za optimalno kontrolo ogrevanja, hlajenje podtalnice, optimizacijo osvetlitve s svetilkami LED. Že desetletja.

Z vlakom po vsem svetu

Z lastnim železniškim tirom glavni del dobave prestavimo na tirnice.

Okolju prijazna embalaža

Poleg kartonske embalaže za večkratno uporabo že več desetletij stavimo še na eno okolju prijazno embalažo: ECO-Pack je rešitev, ki smo jo razvili sami.

ISO 14001

S sistemom za upravljanje okoljevarstvenih dejavnosti si že od leta 1997 prizadevamo čim bolje varovati okolje. Ves čas pripravljamo in izvajamo ukrepe v okviru programa varovanja okolja. Z revizijami redno preverjamo skladnost in učinkovitost ukrepov.

ISO 50001

Podjetje Blum je certificirano v skladu s standardom ISO 50001. To je svetovni standard, ki vsebuje konkretne predpise, na podlagi katerih lahko zmanjšamo energetske stroške in količino toplogrednih plinov.

 Pregled vseh certifikati

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1