TANDEMBOX intivo

Support för planering, användning och marknadsföring

TANDEMBOX intivo BOXCOVER med förhöjningssidor

Filmen visar den enkla och verktygslösa monteringen av förhöjningssidan för TANDEMBOX intivo, som förbinder BOXCOVER med lådsidan. (Variant 1)

TANDEMBOX intivo demontering/utbyte förhöjningssidor

Filmen visar hur du går till väga när du vill byta ut en förhöjningssida.

TANDEMBOX intivo förhöjningssidor med BOXCOVER - för särskilt känsliga fronter

Vid särskilt känsliga fronter kan BOXCOVER-fästena istället förmonteras på designelementet. (Variant 2)

TANDEMBOX intivo höjdjustering

Med bara några få handgrepp får du en perfekt fogbild tack vare sido-, höjd- och lutningsjusteringen. Filmen visar höjdjusteringen steg för steg.

TANDEMBOX intivo kortfilm

Filmklippet visar funktionen, olika lådsidehöjder, färger, design- och täckbrickor för TANDEMBOX intivo.

TANDEMBOX intivo lutningsjustering

Med bara några få handgrepp får du en perfekt fogbild tack vare sido-, höjd- och lutningsjusteringen. Filmen visar lutningsjusteringen steg för steg.

TANDEMBOX intivo montering av BOXCAP för känsliga fronter

Om fronterna är extra känsliga kan BOXCAP istället förmonteras på designelementet och därefter monteras fronten. (Variant 2)

TANDEMBOX intivo montering av ORGA-LINE

ORGA-LINE-inredningen för TANDEMBOX intivo monteras enkelt. Filmen visar tydligt vad du bör tänka på.

TANDEMBOX intivo montering BOXCAP

Filmen visar den enkla och verktygslösa monteringen av BOXCAP i TANDEMBOX intivo. (Variant 1)

TANDEMBOX intivo sidjustering

Med bara några få handgrepp får du en perfekt fogbild tack vare sido-, höjd- och lutningsjusteringen. Filmen visar sidojusteringen steg för steg.

BOX1646_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1