TANDEMBOX intivo

Smidig montering och justering

TANDEMBOX intivo övertygar även vid monteringen. Utan verktyg och med några få enkla moment monterar du BOXCAP eller BOXCOVER med förhöjningssidor. Höjd-, sid- och lutningsjusteringen ger en perfekt fogbild och utförs enkelt tack vare den integrerade justeringsmekanismen i lådsidan. Här kan du även demontera fronten vid behov.

Montering, justering och demontering

BOXCAP monteras enkelt på lådsidan. Om du vill ha förhöjningssidor, montera BOXCOVER, främre och bakre, på förhöjningssidan, helt utan verktyg.

Med några enkla handgrepp snäpps de förmonterade frontbeslagen fast i lådsidorna.

Höjd-, sid- och lutningsjusteringen är integrerad i lådsidan och ger därmed smidig åtkomst. Här kan man även frigöra fronten.

Monteringsanvisningar

TANDEMBOX intivo BOXCOVER med förhöjningssidor

Filmen visar den enkla och verktygslösa monteringen av förhöjningssidan för TANDEMBOX intivo, som förbinder BOXCOVER med lådsidan. (Variant 1)

TANDEMBOX intivo demontering/utbyte förhöjningssidor

Filmen visar hur du går till väga när du vill byta ut en förhöjningssida.

TANDEMBOX intivo förhöjningssidor med BOXCOVER - för särskilt känsliga fronter

Vid särskilt känsliga fronter kan BOXCOVER-fästena istället förmonteras på designelementet. (Variant 2)

TANDEMBOX intivo höjdjustering

Med bara några få handgrepp får du en perfekt fogbild tack vare sido-, höjd- och lutningsjusteringen. Filmen visar höjdjusteringen steg för steg.

TANDEMBOX intivo lutningsjustering

Med bara några få handgrepp får du en perfekt fogbild tack vare sido-, höjd- och lutningsjusteringen. Filmen visar lutningsjusteringen steg för steg.

TANDEMBOX intivo montering av BOXCAP för känsliga fronter

Om fronterna är extra känsliga kan BOXCAP istället förmonteras på designelementet och därefter monteras fronten. (Variant 2)

TANDEMBOX intivo montering av ORGA-LINE

ORGA-LINE-inredningen för TANDEMBOX intivo monteras enkelt. Filmen visar tydligt vad du bör tänka på.

TANDEMBOX intivo montering BOXCAP

Filmen visar den enkla och verktygslösa monteringen av BOXCAP i TANDEMBOX intivo. (Variant 1)

TANDEMBOX intivo sidjustering

Med bara några få handgrepp får du en perfekt fogbild tack vare sido-, höjd- och lutningsjusteringen. Filmen visar sidojusteringen steg för steg.

Monteringshjälpmedel

För en enkel och exakt bearbetning av Blum-produkterna erbjuder vi olika borr- och beslagsmonteringsmaskiner, monteringsverktyg och mallar. För att uppnå perfekt möbelfunktion krävs hög precision vid bearbetningen.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

 Öppna katalogen

BOX1576_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1