TANDEMBOX antaro

Enkel och verktygslös montering

Monteringen av TANDEMBOX antaro går snabbt och enkelt och kräver dessutom inga verktyg tack vare den beprövade INSERTA-tekniken. Grunden är de väl beprövade TANDEMBOX-stomskenorna. Det är en klar fördel när borr- och tillkapningsmåtten förblir de samma och de vanliga monteringshjälpmedlen används för en effektiv bearbetning. Med några enkla handgrepp kan du realisera en sluten enhet med t.ex. förhöjningssidor av glas eller metall.

Montering, justering och demontering

Relingen och fronten förbinds verktygslöst tack vare den beprövade INSERTA-tekniken.

Den enkla lutningsjusteringen utförs direkt i relingsfästet för en perfekt fogbild.

Det räcker med några få handgrepp när förhöjningssidorna ska monteras. Skjut in den på plats och fixera med det bakre fästet. Det gör att du enkelt kan efterutrusta dina lådor.

Monteringsanvisningar

Monteringsfilmer

TANDEMBOX antaro

Monteringsfilmen visar de nödvändiga monteringsstegen för TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro demontering av front

Filmen visar demontering av fronten för TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro demontering av reling

Filmen visar demontering av reling för TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro demontering förhöjningssida

Bilden visar demontering av förhöjningssidor för TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro demontering innerutdrag

Filmen visar demontering av frontstycken för innerutdrag för TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro höjdjustering

Filmen visar på ett tydligt sätt hur man höjdjusterar TANDEMBOX antaro-fronter.

TANDEMBOX antaro lutningsjustering

Filmen visar på ett tydligt sätt hur man lutningsjusterar TANDEMBOX antaro-fronter.

TANDEMBOX antaro montering förhöjningssida

Bilden visar montering av förhöjningssidor för TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro montering innerutdrag

Filmen visar montering av frontstycken för innerutdrag för TANDEMBOX antaro.

TANDEMBOX antaro sidjustering

Filmen visar på ett tydligt sätt hur man sidojusterar TANDEMBOX antaro-fronter.

TANDEMBOX antaro skåputdrag

Filmen visar monteringen av skåputdrag för TANDEMBOX antaro.

Monteringshjälpmedel

För en enkel och exakt bearbetning av Blum-produkterna erbjuder vi olika borr- och beslagsmonteringsmaskiner, monteringsverktyg och mallar. För att uppnå perfekt möbelfunktion krävs hög precision vid bearbetningen.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

 Öppna katalogen

BOX1575_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1