IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Miljö- och hållbarhetsarbete

Aktivt klimatansvar sedan decennier

En varsam hantering av jordens resurser är en självklarhet för oss på Blum. Genom att lyfta klimatfrågan och låta energisnåla alternativ vara en naturlig del av vår verksamhet tar vi ett aktivt klimatansvar – en skyldighet gentemot kommande generationer.

"Vi är övertygade om att smarta och miljövänliga metoder är kostnadseffektiva på lång sikt. Därför försöker vi så långt det är möjligt att ta hänsyn till dessa aspekter i vår verksamhet .“

(Utdrag ur Blums riktlinjer)

Miljövänliga åtgärder

Energitekniska åtgärder som t.ex. värmeåtervinning, välisolerade byggnader, styrsystem för optimal värmekontroll, kylning med grundvatten, LED-belysning mm. används sedan flera årtionden tillbaka.

Med tåg över hela världen

Stora delar av våra leveransvolymer distribueras ut via vår egna järnvägsanslutning.

Miljövänliga förpackningar

Förutom returkartonger använder vi sedan över tio år ytterligare ett miljövänligt och återanvändbart förpackningssystem: ECO-Pack, en egenutvecklad förpackningslösning.

ISO 14001

Sedan 1997 använder vi oss av Miljöledningssystemet som systematiskt hjälper oss att nå våra mål. Olika slags åtgärder sammanfattas och genomförs via ett miljöprogram. Innehållet samt vår verksamhet övervakas ständigt via löpande revisioner.

ISO 50001

Blum är certifierade enligt ISO 50001. Detta internationella energiledningssystem innebär en gedigen kartläggning av alla flöden inom verksamheten och hjälper oss att reducera energikostnader och växthusgaser.

 Blums certifikat i överblick

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1