Qualitaet

Kvalitet & innovationer

Kvalitetsprodukter som håller under möbelns hela livslängd

Våra produkter ska imponera med både funktionalitet och kvalitet. Även vårt sortiment av tjänster såväl som samarbetet med våra kunder, partners och leverantörer ligger på en hög nivå.

Forskning

Vad är det som händer i ett kök egentligen? Eftersom vi vill ta reda på det, observerar och forskar vi världen över. Här startar Blums kvalitetsarbete och den samlade informationen är mycket värdefull i vår produktutveckling. Redan under denna fas gör vi datasimuleringar och prototyptester – på så sätt säkerställer vi kvaliteten redan under utvecklingsstadiet.

 Mer om behovsforskningen hos Blum

Tillverkning

Vi vill garantera vår höga kvalitet – även i produktionen. Alla verktyg och anläggningar på våra produktionsorter genomgår samma kvalitetssäkringar.

 

Kvalitetstester

Våra löpande kontroller under tillverkningsprocessen säkerställer våra höga kvalitetskrav. Vi nöjer oss alltså inte bara med kvalitetstesterna i slutet av tillverkningsprocessen.

 

Tester

De erfarenheter vi fått genom studier av vardagligt köksarbete ligger till grund för Blums egenutvecklade testföreskrifter. Alla våra produkter genomgår omfattande funktions- och belastningstester.

 

ISO-certifiering

Blum samarbetar med välkända och oberoende testinstitut och -organisationer. Vi strävar efter att uppfylla även externa krav och standarder i samma utsträckning som våra egna höga villkor. Blum är ISO 9001-certifierade.

 

AEO-certifiering

Blum är en säker partner gällande tullförfarande. Vi tar gärna hand om våra kunders och leverantörers tullklareringar. För att påskynda och underlätta handel med tredje land har vi certifierats som "Authorised Economic Operator" (AEO-F) som gäller i hela EU.Asia
Europe
Oceania

Dela sidan


Qualitaet