Observationer av vardagligt köksarbete hos Blum

Blum kikar över axeln på köksanvändare

Iakttagelser av köksanvändare

För att lyckas med utvecklingen av produkter som är skräddarsydda efter köksanvändarens behov måste man ta reda på vanor och livsstil, önskemål och krav.

Betrakta, analysera, förstå

Redan för 10 år sedan började vi på Blum att forska intensivt kring detta tema. Med hjälp av videokameror och olika hjälpmedel såsom mätinstrument och frågeformulär undersöker vi olika rörelsemönster.

Genom att observera köksanvändare kan vi upptäcka de vanligaste sysslorna och röresleförloppen i köken. Vi identifierar olika krav för praktiska kök, t.ex. behovet av förvaringsutrymme, lådinredning samt andra funktionella produktlösningar som gör köken användarvänliga. De samlade kunskaperna är mycket värdefulla i vår produktutveckling.

Tillbaka till startsidan...
More...
Sverige (Sweden)
 
Sökning pågår...
Favoritlista

Top of Page