SERVO-DRIVE för AVENTOSHänvisning till maskindirektivet

SERVO-DRIVE för AVENTOS öppnar klaffar automatiskt

Maskindirektivet 2006/42/EG

Möbler med SERVO-DRIVE för AVENTOS som är avsedda för bruk i hemmiljö omfattas inte av maskindirektivet 2006/42/EG.

Dessa gäller däremot vid idrifttagning av maskiner i offentliga miljöer inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) + Schweiz + Turkiet.

Normer och riktlinjer för övriga länder innefattas i TüV-certifieringen.

Hur gör man när maskindirektivet ska användas?

Som möbeltillverkare är du förpliktigad att,

  • utföra en riskbedömning för den inbyggda möbeln
  • framställa samt förvara teknisk dokumentation
  • fylla i samt underteckna ett "intyg om överensstämmelse"
  • säkerställa möbelns CE-märkning (typskylt ifylls och sätts på möbeln)
  • vidarebefodra en svensk bruksanvisning och en kopia av "intyget om överensstämmelse" till kunden.
Tillbaka till startsidan...
More...
Sverige (Sweden)
 
Sökning pågår...
Favoritlista

Top of Page