VAB0439_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

DYNAPLAN

Naš provereni softver za planiranje DYNAPLAN je dobio modernog naslednika: Konfigurator korpusa firme Blum. Planirajte sve korpuse u svom veb pregledaču – besplatno, bez instalacije i uvek ažurno.

Sa 31.12.2021. godine završava se naša podrška za DYNAPLAN.

Zbog toga se odmah unapredite!

Naš konfigurator korpusa stalno dobija nove funkcije kako bi planiranje i naknadnu obradu vaših projekata nameštaja učinili još fleksibilnijim i praktičnijim.

Vaše prednosti:

  • Planirajte i sačuvajte korpuse, uključujući okove proverene na koliziju

  • Izmenite korpus (npr. visinu, širinu, dubinu) čak i nakon planiranja okova

  • Uštedite dragoceno vreme kopiranjem okova jednim klikom ili kreiranjem sopstvenih nacrta okova

  • Primajte dragocene informacije za svoje planiranje, konstruisanje, naručivanje i izradu

  • Dalje primenite svoje korpuse u različitim softverima za planiranje

Da li želite da pređete sa DYNAPLAN-a na konfigurator korpusa? Jednostavno pokrenite konfigurator korpusa na portalu E-​SERVICES. U slučaju pitanja kontaktirajte svoju ličnu osobu za kontakt kod Bluma.

VAB0439_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1
Planiranje korpusa NOVO! Zatvoriti
Konfigurator korpusa
E-SERVICE firme Blum
Blum_Korpuskonfigurator_ME168503