BST0024_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3I_#V1

STANDARD

Jednostavno. Priznato. Ekonomično.

Priznate valjkaste vođice fioka i proverena tehnika. Samo nekoliko delova je dovoljno za pokrivanje sveobuhvatnog programa. Za dug vek trajanja kod fioka i elemenata na izvlačenje od drveta.

Dobre karakteristike hoda i velika stabilnost

Sistem vođica se zasniva na jednostavnom konceptu, koji odgovara za sve oblasti stanovanja.

Kvalitet koji traje koliko i nameštaj

Sistem vođica ispunjava visoki zahtev za konstantno savršenom funkcijom i to u toku kompletnog radnog veka nameštaja.

Elementi za potpuno i delimično izvlačenje

Sa elementima na potpuno i delimično izvlačenje STANDARD nudi brojne mogućnosti.

Primeri za primenu

Priznate valjkaste vođice fioka

STANDARD, vidljivi sistem vođica, može brzo i jednostavno da se obrađuje zahvaljujući malom broju delova.

Osvedočeni Blumov kvalitet

Sistem vođica i u kuhinji ispunjava i visoke zahteve.

Raznolika primena sa STANDARD

Sistemom vođica mogu da se realizuju kako elementi na potpuno izvlačenje tako i elementi na delimično izvlačenje.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


BST0024_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3I_#V1