TANDEMBOX intivo

Pomoć za planiranje, primenu i marketing

Video o montaži

TANDEMBOX intivo BOXCOVER sa uložnim elementom

Ovaj film prikazuje jednostavnu montažu bez alata uložnog elementa TANDEMBOX intivo, koji je preko BOXCOVER-a povezan sa okvirom. (Varijanta 1)

TANDEMBOX intivo bočno podešavanje

Za savršeni izgled fuga potrebno je samo nekoliko poteza. Podešavanje po visini, bočno podešavanje i podešavanje nagiba može se vršiti jednostavno i udobno na isečku okvira ispod pokrivne kapice. Ovaj film prikazuje korake koje treba preduzeti pri podešavanju stranica.

TANDEMBOX intivo demontaža/zamena uložnog elementa

U ovom filmu su prikazani pojedinačni koraci koji su potrebni za zamenu uložnog elementa.

TANDEMBOX intivo montaža BOXCAP

Ovaj film prikazuje jednostavnu montažu bez alata BOXCAP-a za prilikom korišćenja TANDEMBOX intivo. (Varijanta 1)

TANDEMBOX intivo montaža BOXCAP za osetljive frontove

Kod osetljivih frontova BOXCOVER može alternativno pre montaže fronta da se zakači umesto da se umetne (varijanta 1). (Varijanta 2)

TANDEMBOX intivo montaža ORGA-LINE

ORGA-LINE - unutrašnje pregrade za TANDEMBOX intivo mogu jednostavno da se montiraju. Pri tome je u filmu prikazano o čemu treba voditi računa.

TANDEMBOX intivo podešavanje nagiba

Za savršeni izgled fuga potrebno je samo nekoliko poteza. Podešavanje po visini, bočno podešavanje i podešavanje nagiba može se vršiti jednostavno i udobno na isečku okvira ispod pokrivne kapice. Ovaj film prikazuje korake koje treba preduzeti pri podešavanju nagiba.

TANDEMBOX intivo podešavanje visine

Za savršeni izgled fuga potrebno je samo nekoliko poteza. Podešavanje po visini, bočno podešavanje i podešavanje nagiba može se vršiti jednostavno i udobno na isečku okvira ispod pokrivne kapice. U ovom filmu su pokazani koraci pri podešavanju visine.

TANDEMBOX intivo short film

This product snippet shows the function, different drawer side heights, colours, design variants and cover cap variants for the TANDEMBOX intivo.

TANDEMBOX intivo uložni element sa BOXCOVER - za osetljive frontove

Kod osetljivih frontova BOXCOVER može alternativno da se zakači umesto da se umetne (varijanta 1). (Varijanta 2)

BOX1646_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1