TANDEMBOX intivo

Komforna montaža i podešavanje

TANDEMBOX intivo oduševljava i prilikom montaže. Bez alata i sa malo poteza, montirani su BOXCAP ili BOXCOVER sa uložnim elementom. Za čistiji izgled fuga potrebno je samo nekoliko poteza. Podešavanje po visini, bočno podešavanje i podešavanje nagiba može se vršiti jednostavno i udobno na isečku okvira ispod pokrivne kapice. Front takođe može da se demontira jednim potezom.

Montaža, podešavanje i demontaža

BOXCAP direktno zakačiti na okvir. Ako se koristi uložni element, BOXCOVER jednostavno gurnuti sa zadnje i prednje strane preko uložnog elementa i tako ga montirati potpuno bez alata.

Prilikom kačenja front ulazi u žleb u okov i posuda je montirana u nekoliko poteza.

Podešavanje po visini, bočno i prema nagibu integrisano je na strani okvira i omogućava dobar pristup sa spoljašnje strane. I otpuštanje fronta moguće je preko isečka okvira.

Uputstva za montažu

Video o montaži

TANDEMBOX intivo BOXCOVER sa uložnim elementom

Ovaj film prikazuje jednostavnu montažu bez alata uložnog elementa TANDEMBOX intivo, koji je preko BOXCOVER-a povezan sa okvirom. (Varijanta 1)

TANDEMBOX intivo bočno podešavanje

Za savršeni izgled fuga potrebno je samo nekoliko poteza. Podešavanje po visini, bočno podešavanje i podešavanje nagiba može se vršiti jednostavno i udobno na isečku okvira ispod pokrivne kapice. Ovaj film prikazuje korake koje treba preduzeti pri podešavanju stranica.

TANDEMBOX intivo demontaža/zamena uložnog elementa

U ovom filmu su prikazani pojedinačni koraci koji su potrebni za zamenu uložnog elementa.

TANDEMBOX intivo montaža BOXCAP

Ovaj film prikazuje jednostavnu montažu bez alata BOXCAP-a za prilikom korišćenja TANDEMBOX intivo. (Varijanta 1)

TANDEMBOX intivo montaža BOXCAP za osetljive frontove

Kod osetljivih frontova BOXCOVER može alternativno pre montaže fronta da se zakači umesto da se umetne (varijanta 1). (Varijanta 2)

TANDEMBOX intivo montaža ORGA-LINE

ORGA-LINE - unutrašnje pregrade za TANDEMBOX intivo mogu jednostavno da se montiraju. Pri tome je u filmu prikazano o čemu treba voditi računa.

TANDEMBOX intivo podešavanje nagiba

Za savršeni izgled fuga potrebno je samo nekoliko poteza. Podešavanje po visini, bočno podešavanje i podešavanje nagiba može se vršiti jednostavno i udobno na isečku okvira ispod pokrivne kapice. Ovaj film prikazuje korake koje treba preduzeti pri podešavanju nagiba.

TANDEMBOX intivo podešavanje visine

Za savršeni izgled fuga potrebno je samo nekoliko poteza. Podešavanje po visini, bočno podešavanje i podešavanje nagiba može se vršiti jednostavno i udobno na isečku okvira ispod pokrivne kapice. U ovom filmu su pokazani koraci pri podešavanju visine.

TANDEMBOX intivo uložni element sa BOXCOVER - za osetljive frontove

Kod osetljivih frontova BOXCOVER može alternativno da se zakači umesto da se umetne (varijanta 1). (Varijanta 2)

Pomoćni elementi za ugradnju

Za jednostavnu i tačnu obradu Blumovih proizvoda na raspolaganju su različite mašine za bušenje i postavljanje okova, uređaji za montažu i lekcije za učenje. Za optimalno kretanje potrebna je precizna obrada.

 Za selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

 Otvori katalog

BOX1576_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1