Portal E-SERVICES

Sve Blumove E-SERVICES na prvi pogled

Da biste dobili bržu uslugu, revidirali smo naš portal E-SERVICES. Pregledne pločice vas brzo vode do E-SERVICES koje vas optimalno podržavaju u procesu obrade. Novi portal se može lako koristiti na personalnom računaru, tabletu ili pametnom telefonu. Vaša lična kontakt osoba iz Bluma se sada može pronaći još brže – čak i promena vaših kontaktnih podataka je značajno pojednostavljena.

Vaše prednosti:

  • Pregledan prikaz E-SERVICES koje su vam na raspolaganju

  • Pojednostavljena mogućnost promene vaših kontakt podataka

  • Lična osoba za kontakt

  • Stalna dostupnost

  • Sposobnost mobilnosti

Sada pristupite ...

Pokrenite E-SERVICESAsia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu