DS0239_DS_FRD_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1

Ugaoni orman SPACE CORNER za zalihe

Dobar pristup u uglu

Sa SPACE CORNER rešenjem za ugaoni orman čak i prostor u uglu može se koristiti za smeštanje puno zaliha na ergonomski način. U prostranim fiokama se testenine, pakovanja brašna ili konzerve udobno dostupne jednom rukom i bez saginjanja.

Preglednost i u zadnjem uglu

Potpuno izvlačenje fioka moguće je sa SPACE CORNER-om u uglu. Ovo vam omogućava da namirnice uzimate ergonomski. I kratak pogled je dovoljan da bi se videlo da li ima dovoljno zaliha.

Sve gde pripada

Sa fleksibilnom ORGA-LINE unutrašnjom podelom zalihe su u elementu na izvlačenje pregledne i otporne na prevrtanje. Zahvaljujući visokoj zadnjoj stranici i visokim bočnim stranicama ne može doći do štrčanja ili iskliznuća.

Fleksibilan po visini i širini

Ovaj ugaoni orman može da se koristi u različitim visinama i širinama – sve po želji. Preporučujemo širinu od 900 do 1200 mm.

I za teške terete

Elementi sa potpunim izvlačenjem mogu da se opterete ukupnom težinom do 65 kg i tada se još kreću kao sami od sebe i lako kao pero. Zahvaljujući BLUMOTION-u zatvaranje je uvek lako i tiho.

Sve prednosti na prvi pogled

  • Optimalno korišćenje prostora u uglu za odlaganje zaliha

  • Dobar pristup zahvaljujući praktičnom potpunom izvlačenju

  • Urednost i preglednost sa ORGA-LINE unutrašnjom podelom

  • Sigurno slaganje zahvaljujući zadnjoj i bočnim stranama

  • Fleksibilno prilagođavanje po visini i širini

  • Velika opteretivost do 65 kg ukupne težine po elementu na izvlačenje

  • Lako i tiho zatvaranje zahvaljujući BLUMOTION sistemu

  • Može se realizovati sa električnom ili mehaničkom pomoći za otvaranje

Ovaj praktični orman mora da stoji u vašoj kuhinji? Odmah obavestite planera vaše kuhinje!Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


DS0239_DS_FRD_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1