IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Zrównoważony rozwój

Wieloletnie zaangażowanie w ochronę środowiska

Bardzo ważne jest dla nas odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego i jego zasobów. Chcemy chronić ekosystem, dlatego już od dziesięcioleci robimy w tym kierunku więcej, niż wymagają tego przepisy prawa. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas wzięcie na siebie odpowiedzialności. Swoje stanowisko zapisaliśmy w naszej polityce ekologicznej i energetycznej.

Jesteśmy przekonani, że ekologicznie odpowiedzialne zachowanie daje długoterminowe ekonomiczne korzyści. Dlatego wprowadzamy w życie metody ochrony środowiska w możliwie wielu obszarach naszej działalności.

Cytat z Filozofii Blum

Działania na rzecz ochrony środowiska

Do naszych działań związanych z oszczędnością energii należą odzyskiwanie ciepła, izolacja budynków, inteligentny system sterowania ogrzewaniem, chłodzenie wodami gruntowymi, optymalizacja oświetlenia dzięki oświetleniu LED. Wprowadzanie tych rozwiązań w naszych siedzibach trwa już od dziesięcioleci.

Koleją w świat

Własne bocznice kolejowe w Dornbirn pozwalają przesunąć znaczną część naszych dostaw na transport szynowy.

Opakowania przyjazne dla środowiska

Oprócz opakowań kartonowych wielokrotnego użytku, od ponad dziesięciu lat stawiamy na bardziej przyjazny środowisku naturalnemu system opakowań: ECO-Pack. Rozwiązanie zostało opracowane w laboratoriach Blum.

ISO 14001

Od 1997 roku System Zarządzania Środowiskowego pomaga systematycznie ulepszać nasze wyniki w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Działania są na stale rejestrowane i konsekwentnie wdrażane. Audyty pozwalają przez cały czas kontrolować przestrzeganie zasad i skuteczność.

ISO 50001

System zarządzania energią firmy Blum posiada certyfikat ISO 50001. Ten międzynarodowy standard określa najlepsze praktyki zarządzania energią, co pozwala nam konsekwentnie redukować koszty energii i emisję gazów cieplarnianych.

 Przegląd wszystkich certyfikaty

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1