values

Nasze wartości

Wartości stanowią wiążący fundament dla naszych aktywności, a opierają się na dwóch podstawowych założeniach.

Bezpieczeństwo pracowników

Zarówno strategia, jak i polityka personalna w firmie zakłada tylko takie działania, które zapewniają bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia dla naszych pracowników w perspektywie długofalowej, bez względu na sytuację gospodarczą na rynku.

Bezpieczna polityka finansowa

Prowadzimy ostrożną politykę rachunkową, by możliwie jak najdłużej zachować niezależność finansową i związaną z nią swobodę podejmowania decyzji. Wszelkie nasze inwestycje pokrywane są z własnych środków kapitałowych, unikamy kredytowania ze źródeł zewnętrznych.Asia
Europe
Oceania

Udostępnij stronę


values