druzyna R20small

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Blum lokalnie

Pracujemy globalnie, ale działamy również lokalnie - angażujemy się w wiele działań charytatywnych na terenie gminy, w której się znajdujemy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka

Od 2009 roku wspieramy Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu. Sponsorowaliśmy już zakup niezbędnych akcesoriów do wyposażenia sal dydaktycznych, współfinansowaliśmy zakup nowego samochodu dowożącego wychowanków na zajęcia lub budowę nowej kuchni. Jednak pieniądze to nie wszystko, dlatego angażujemy się też sercem i duchem - jesteśmy na Olimpiadach sportowych, czy wcielamy się w role Mikołajów podczas corocznego balu.

Dbamy o środowisko naturalne

Wiemy, że bycie odpowiedzialnym jest ważne w różnych aspektach. Dbamy więc o naszą błękitną planetę oraz o najbliższe otoczenie, w jakim się znajdujemy. Posiadamy certyfikaty ISO14001:2015 ("System zarządzania środowiskowego") oraz ISO50001:2011 ("System zarządzania energią"), co oznacza, że:

  • sortujemy odpady

  • stosujemy opakowania wielokrotnego użytku

  • inwestujemy w nowe technologie, które odzyskują ciepło i energię

  • posiadamy system inteligentnego oświetlenia, który reguluje jego natężenie. Pozwala to na optymalne wykorzystanie światła naturalnego i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.Asia
Europe
Oceania

Udostępnij stronę


druzyna R20small