Dane firmy/Warunki prawne

Dane firmy, ochrona danych, prawo autorskie

Dane firmy

Nazwa & Dane kontaktowe oferenta

Julius Blum GmbH

Industriestrasse 1

6973 Höchst, Austria

Telefon: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-mail: info@blum.com

Numer w rejestrze handlowym i sąd rejestracyjny

FN 62067a, Sąd Okręgowy Feldkirch

Numer Identyfikacji Podatkowej

ATU 35695903

Przedmiot działalności gospodarczej:

Rozwój, produkcja i sprzedaż okuć meblowych oraz pomocy montażowych dla przemysłu meblowego i stolarstwa.

Oświadczenie o ochronie danych

I.

Oświadczenie to obowiązuje w odniesieniu do wszystkich niżej wymienionych spółek, zwanych dalej w skrócie grupą Blum.

Grupa Blum wytwarza i prowadzi dystrybucję produktów najwyższej jakości i na najwyższym poziomie technicznym na całym świecie, starając się oferować swoim klientom doskonałe usługi serwisowe, jak najlepiej dopasowane do ich potrzeb.

Zasadniczo strony internetowe grupy Blum mogą być użytkowane bez wcześniejszego zarejestrowania się. Jeśli jednak wymagana jest rejestracja Państwa danych osobowych, korzystamy z nich jedynie za Państwa zgodą. Udostępnione dane osobowe będą zgodnie z przepisami austriackiej ustawy o ochronie danych traktowane w swojej każdorazowo obowiązującej formie ściśle poufnie.

Prosimy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Poprzez wywołanie i/lub użycie informacji, serwisów, linków, funkcji, zastosowań lub programów tej strony internetowej Użytkownik poddaje się następującym warunkom:

II.

Poprzez podanie danych niezbędnych do rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w celu należytego funkcjonowania strony, utrzymywania obustronnych kontaktów z klientami jak również w celu optymalizacji oferowanych treści pod kątem zainteresowań Użytkownika. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych wewnątrz całej grupy Blum i przez wszystkich jej autoryzowanych przedstawicieli i dystrybutorów. Ponadto, Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na przekazywanie danych również poza obszar Unii Europejskiej w celu należytego funkcjonowania strony, zachowania obustronnych kontaktów z klientami, jak i dla zoptymalizowania oferowanych treści pod kątem zainteresowań Użytkownika. Grupa Blum gwarantuje, że dane osobowe nie będą sprzedawane, wymieniane ani wypożyczane, ani też w żaden inny sposób przekazywane względnie udostępniane osobom trzecim. Wyłączone z tego jest jedynie przekazywanie danych osobom trzecim w wykonaniu wymogów ustawowych, wprowadzenia i stosowania postanowień naszego porozumienia z Użytkownikami a także, gdy jest to niezbędne dla ochrony praw, własności lub zapewnienia bezpieczeństwa Blum Online, naszym Użytkownikom lub osobom trzecim.

W celu zoptymalizowania serwisu obsługi klienta analizowane są zachowania Użytkowników w czasie korzystania ze strony, w tym również Użytkowników niezarejestrowanych, tak, aby Użytkownik poprzez ulepszenie funkcji wyszukiwania zyskiwał optymalne dla siebie treści. Analiza zachowania Użytkownika korzystającego ze strony ma na celu zoptymalizowanie struktury strony, jej wyglądu i rozkładu treści. Dla uzyskania tych informacji Blum jest upoważniony do zbierania niżej wyszczególnionych danych, zawsze wtedy, gdy Państwo, jak również niezarejestrowani użytkownicy korzystają ze strony. Nasz serwer automatycznie pobierze następujące informacje: Państwa ISP, adres IP, typ i wersję wyszukiwarki, jej rozdzielczość i liczbę używanych kolorów, system operacyjny, jak i URL, którego używacie Państwo dla uzyskania dostępu do strony Blum.

Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na zapisywanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów analizy zachowania Użytkownika, administracji strony, wprowadzania na rynek produktów i usług Blum, w wyżej opisanym rozumieniu, jak i tworzenia profilu Użytkownika.

Wszystkie zapisane i przetworzone dane osobowe chronione są przed nieautoryzowanym dostępem. Użytkownik ma w każdej chwili prawo otrzymać informacje na temat swojego profilu Użytkownika, dotyczących go danych osobowych i zażądać ich poprawienia lub usunięcia. Zwróć się do

privacy@blum.com

Ta strona internetowa jest kontrolowana, opracowywana i zarządzana przez Blum Austria. Grupa Blum nie gwarantuje i nie ręczy także za to, że oświadczenie o ochronie danych znajdujące się na tej stronie odpowiada wszystkim prawnym wymaganiom obowiązującym poza Austrią. W przypadku, gdy przekazują Państwo dane osobowe do spółki Blum z siedzibą poza Austrią i w tej spółce stosowane jest inne prawo ochrony danych, to ono obowiązuje. Jeśli odwiedzają Państwo tę stronę spoza Austrii to są Państwo zobowiązani przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawnych. To oświadczenie o ochronie danych i jego zastosowanie odnosi się do austriackiego prawa, z wyjątkiem ustaleń dotyczących prywatnego prawa międzynarodowego. Sądem właściwym jest rzeczowo właściwy sąd dla Höchst/Austria. Niniejsze porozumienie obowiązuje w stosunkach z następującymi spółkami (grupa Blum):

Julius Blum GmbH, Austria łącznie z biurami do spraw kontaktów i przedstawicielstwami

Blum Inc., USA

Blum UK, Wielka Brytania

Blum Canada Ltd., Kanada

Blum France S.A.R.L., Francja

Blum Svenska AB, Szwecja

Blum s.r.o., Czechy

Blum Polska Sp.z o.o., Polska

Blum GmbH, Niemcy

Blum OOO, Rosja

Blum Australia Pty Ltd., Australia

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapur

Blum Hungaria Kft., Węgry

Blum Romania S.R.L., Rumunia

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brazylia

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Chiny

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Meksyk

Blum Ukraine TOV, Ukraina

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turcja

Blum New Zealand Limited, Nowa Zelandia

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunezja

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugalia

Blum Hellas SA, Grecja

Blum Vietnam Co., Ltd., Wietnam

Stan: Październik 2012

Zastosowanie wtyczek serwisów społecznościowych

Nasza strona internetowa korzysta z tak zwanych wtyczek serwisów społecznościowych, jak np. przycisk „Lubię to“ Facebooka i oznaczony przez „g+“ przycisk Google+. Przyciski te zbierają dane o użytkownikach naszej strony internetowej. Wtyczki serwisów społecznościowych tworzą najczęściej bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką i serwerami danego serwisu. Podczas uruchamiania naszej strony internetowej Państwa przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami danego serwisu. Wtedy serwery danego serwisu przekazują treści obecnej wtyczki bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która integruje je z naszą stroną internetową. Ze względu na to, że wymiana danych odbywa się bezpośrednio między Państwa przeglądarką i serwerami danego serwisu, nie mamy żadnego wpływu na sposób i zakres pobierania danych lub wykorzystania danych pobranych przez dany serwis. Gdy tylko uruchomią Państwo strony z wtyczkami serwisów społecznościowych, serwisy otrzymają informację, że Państwa przeglądarka uruchomiła odpowiednią stronę Blum, niezależnie od tego, czy są Państwo zarejestrowani lub zalogowani w danym serwisie. O ile podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zarejestrowani lub zalogowani w jednej z sieci (np. Facebook, Google), sieci te mogą przyporządkować odwiedziny naszej strony internetowej do Państwa konta użytkownika. Jeśli sobie tego Państwo nie życzą, należy przed wizytą na naszej stronie internetowej wylogować się ze swojego konta użytkownika danego serwisu. Jeśli korzystają Państwo z wtyczek, np. przycisku „Lubię to“ Facebooka, informacja na ten temat zostanie przekazana przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do danego serwisu.

Więcej informacji o celu i zakresie zbierania danych, jak również dalszym ich przetwarzaniu i możliwościach ochrony prywatności znajdą Państwo we wskazówkach dotyczących ochrony danych konkretnego serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie przedsiębiorstwa Grupy Blum

Oświadczenie to obowiązuje w odniesieniu do wszystkich niżej wymienionych spółek, zwanych dalej w skrócie Grupą Blum.

Poprzez wywołanie i/lub użycie informacji, serwisów, linków, funkcji, zastosowań lub programów tej strony internetowej Użytkownik poddaje się następującym warunkom:

To nie jest oferta handlowa

Treści zamieszczone na stronie internetowej służą jedynie poinformowaniu klientów i nie należy ich traktować jako oferty handlowej czy propozycji sprzedaży. Udostępnione informacje nie uzasadniają powstania żadnego prawnego zobowiązania spółek Grupy Blum wobec Użytkownika lub osób trzecich.

Korzystanie ze strony internetowej ma służyć wyłącznie nawiązaniu kontaktu ze spółkami Grupy Blum dla celów inicjowania lub podtrzymywania istniejących już kontaktów z klientami lub informowaniu o poszczególnych produktach dla użytku wewnętrznego.

Wyłączenie odpowiedzialności

Zamieszczone na stronie internetowej informacje, jak i opublikowane treści nie są wiążące. Mimo, że spółki Grupy Blum jak i ich autoryzowani przedstawiciele i dystrybutorzy podejmują niezbędne wysiłki w celu zamieszczenia prawidłowych i aktualnych informacji na stronie internetowej, nie można w pełni wykluczyć, że przedstawione treści, informacje i dokumentacje techniczne nie zawierają błędów. Ta strona w szczególności nie może zastąpić osobistego doradztwa w konkretnych przypadkach.

Spółki grupy Blum nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, w szczególności szkody bezpośrednie i pośrednie, wady i dalsze szkody powstałe w wyniku wad, straty i koszty, które powstały w następstwie błędnych danych każdego rodzaju, a zwłaszcza na skutek błędnych informacji ogólnych, treści i dokumentów technicznych, chyba że błędy te były zamierzone lub wynikały z rażącego niedbalstwa. Udowodnienie zamiaru lub rażącego niedbalstwa jest obowiązkiem Używającego.

Spółki grupy Blum nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, w szczególności szkody bezpośrednie i pośrednie, wady i dalsze szkody powstałe w wyniku wad, straty i koszty, które powstały w następstwie zastosowanego oprogramowania lub sprzętu jak również z powodu wirusów jeśli nie są działaniem umyślnym lub rażącym niedbalstwem. Udowodnienie zamiaru lub rażącego niedbalstwa jest obowiązkiem Używającego.

Spółki grupy Blum zwracają uwagę uczestników na to, że nie można, ze względu na obecny stan techniki, zagwarantować pełnej ochrony danych w czasie transmisji danych w otwartej sieci, zwłaszcza w Internecie. Uczestnik wie, że w niektórych sytuacjach istnieje techniczna możliwość, iż osoby trzecie mogą naruszyć bezpieczeństwo sieci i uzyskać kontrolę nad przekazywanymi danymi.

Linki/Dostępność

Spółki grupy Blum nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści lub URL innych operatorów stron internetowych połączonych linkami ze stronami internetowymi grupy. Blum nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za stałą dostępność i pełne funkcjonowanie połączeń linkowych i URL innych operatorów. Blum nie ponosi odpowiedzialności za stałą dostępność całej strony, jak i jej poszczególnych części. Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia techniczne, zawieszenie się serwera, zakłócenia lub przerwania połączeń telekomunikacyjnych itp., które przyczyniają się do niedostępności całej strony lub jej części, jak i do zniekształcenia danych.

Dostęp do strony internetowej odbywa się za pomocą odpowiednich, własnych urządzeń technicznych i na własny rachunek Użytkownika.

Prawa autorskie

Wszystkie znajdujące się na stronie treści podlegają ochronie praw autorskich, podobnie jak i sama strona internetowa. Autorem jest albo Julius Blum GmbH albo podana w spisie źródeł osoba fizyczna lub prawna.

Odtwarzanie, powielanie lub publikowanie treści zawartych na stronie internetowej jest niedozwolone.

Wobec roszczeń osób trzecich wynikających z użytkowania strony internetowej, Użytkownik zobowiązuje się do nie wyrządzania szkód i nie podnoszenia roszczeń do spółek grupy Blum.

Ta strona internetowa jest kontrolowana, opracowywana i zarządzana przez Blum Austria. Grupa Blum nie gwarantuje i nie ręczy także za to, że oświadczenie o ochronie danych znajdujące się na tej stronie odpowiada wszystkim prawnym wymaganiom obowiązującym poza Austrią. W przypadku, gdy przekazują Państwo dane osobowe do spółki Blum z siedzibą poza Austrią i w tej spółce stosowane jest inne prawo ochrony danych, to ono obowiązuje. Jeśli odwiedzają Państwo tę stronę spoza Austrii to są Państwo zobowiązani przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawnych. To oświadczenie o ochronie danych i jego zastosowanie odnosi się do austriackiego prawa, z wyjątkiem ustaleń dotyczących prywatnego prawa międzynarodowego. Sądem właściwym jest rzeczowo właściwy sąd dla Höchst/Austria.

W przypadku, gdy jedno z postanowień porozumienia narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub jest nieskuteczne, nie prowadzi to do nieskuteczności całego porozumienia. Jego pozostała część pozostaje nienaruszona, zaś nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem odpowiadającym poprzedniemu w możliwie największym stopniu co do sensu i znaczenia gospodarczego.

Julius Blum GmbH, Austria łącznie z biurami do spraw kontaktów i przedstawicielstwami

Blum Inc., USA

Blum UK, Wielka Brytania

Blum Canada Ltd., Kanada

Blum France S.A.R.L., Francja

Blum Svenska AB, Szwecja

Blum s.r.o., Czechy

Blum Polska Sp.z o.o., Polska

Blum GmbH, Niemcy

Blum OOO, Rosja

Blum Australia Pty Ltd., Australia

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapur

Blum Hungaria Kft., Węgry

Blum Romania S.R.L., Rumunia

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brazylia

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Chiny

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Meksyk

Blum Ukraine TOV, Ukraina

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turcja

Blum New Zealand Limited, Nowa Zelandia

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunezja

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugalia

Blum Hellas SA, Grecja

Blum Vietnam Co., Ltd., Wietnam

Stan: Październik 2012

Powrót do strony głównej
More...
Polen (Poland)
 
Wynik wyszukiwania jest ładowany...
Schowek

Top of Page