Rättslig hänvisning

Ansvarig utgivare, datasäkerhet, copyright-skydd

Ansvarig utgivare

Namn & kontaktuppgifter

Julius Blum GmbH

Industriestrasse 1

6973 Höchst, Österrike

Telefon: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-post: info@blum.com

Organisationsnummer och säte

FN 62067a, Landesgericht Feldkirch

VAT-nummer

ATU 35695903

Företagets sysselsättning:

Utveckling, tillverkning och försäljning av funktionsbeslag och monteringshjälpmedel för våra kunder som är alltifrån snickare till industriella möbeltillverkare.

Integritetspolicy

I.

Detta gäller samtliga här nedan angivna företag, fortsättningsvis kallad Blum-gruppen.

Blum-gruppen tillverkar och säljer kvalitetsprodukter över hela världen samt erbjuder sina kunder behovsanpassade tjänster.

Blum-gruppens websidor kan normalt användas utan registrering. Om det krävs en registrering med dina personliga uppgifter, använder vi uppgifterna endast med din tillåtelse. Personrelaterad information behandlas enligt de österrikiska bestämmelserna för integritetspolicy.

Var vänlig och läs noga igenom följande information om dataskydd. Söker och/eller använder du informationen, tjänsterna, länkarna, funktionerna eller programmen på websidan förpliktigar du dig som användare att följa nedanstående villkor:

II.

Vid registrering godkänner användaren att uppgifterna kommer att sparas och ev. bearbetas i samband med registervård av websidan, upprätthållande av ömsesidiga kundrelationer, uppdatering av innehållet inom de olika personliga intresseområdena. Användaren godkänner att de personrelaterade uppgifterna får användas inom Blum-gruppen och de auktoriserade återförsäljarna. Dessutom godkänner användaren att uppgifterna kommer att sparas och ev. bearbetas i samband med registervård av websidan, upprätthållande av ömsesidiga kundrelationer, uppdatering av innehållet inom de olika personliga intresseområdena även utanför EU. Blum-gruppen garanterar att de personliga uppgifterna inte kommer att säljas, bytas eller lämnas vidare till tredje part. Därifrån undantages ett utlämnande till tredje person endast för det fallet att det krävs för uppfyllandet av krav i lag, genomförandet eller användande av bestämmelser i vår användaröverenskommelse eller om det krävs för att skydda Blums online-rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller tredje man.

För att optimera kundservicen analyseras användarens behov. Därmed kan browserfunktionen förbättras och användaren kan förses med för honom eller henne mer personligt anpassat innehåll. Tack vare analysen av användaren som visar vilka sidor som han/hon besöker, kan strukturen, designen och layouten fördelaktigt anpassas för användaren. I detta fall är Blum berättigade att kräva nedan angivna uppgifter om du regelbundet använder vår websida, även som icke registerad användare. Vår webserver kommer automatiskt kräva följande information av dig: Din ISP, din IP-adress, din typ av webbrowser och dess version, din upplösning och färgkvalitet, ditt operativsystem samt URL som du behöver för att komma åt Blum-sidan.

Användaren ger sitt samtycke till att de personrelaterade uppgifterna får sparas och bearbetas i samband med analys av användarens behov, registervård av hemsidan, marknadsföring av Blums produkter och service enligt tidigare nämnda förutsättningar samt framställning av en användarprofil.

Samtliga sparade och bearbetade personrelaterade uppgifter är skyddade mot icke auktoriserad åtkomst. Användaren är alltid berättigad att kräva ändring eller borttagning av sina personrelaterade uppgifter i användarprofilen. Vänd dig till

privacy@blum.com

Denna websida kontrolleras och uppdateras av Julius Blum GmbH i Österrike. Blum kan inte garantera eller ta på sig ansvaret för att denna websida motsvarar rättsliga krav i andra länder än i Österrike. Används i de fall man vill sända personrelaterad information till ett Blum-företag i annat land än Österrike och detta företag har annan typ av integritetspolicy. Om man besöker denna websida från ett annat land än Österrike, är man skyldig att rätta sig efter de lokala rättsföreskrifterna. Denna integritetspolicy rättar sig efter österrikisk lag med undantag av de internationella bestämmelserna för privaträtt. Rättsligt säte i Höchst/Österrike. Denna överenskommelse gäller i förhållande till följande företag (Blum-gruppen):

Julius Blum GmbH, Österrike inkl. dess dotterbolag och representanter

Blum Inc., USA

Blum UK, Storbritannien

Blum Canada Ltd., Canada

Blum France S.A.R.L., Frankrike

Blum Svenska AB, Sverige

Blum s.r.o., Tjeckien

Blum Polska Sp.z o.o., Polen

Blum GmbH, Tyskland

Blum OOO, Ryssland

Blum Australia Pty Ltd., Australien

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapor

Blum Hungaria Kft., Ungern

Blum Romania S.R.L., Rumänien

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brasilien

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Kina

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexiko

Blum Ukraine TOV, Ukraina

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turkiet

Blum New Zealand Limited, Nya Zeeland

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunisien

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugal

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., Indien

Blum Central Asia TOO, Kazakstan

Uppdaterad: Oktober 2016

Ansvarsbegränsning

samtliga företag i Blum-gruppen

Detta gäller för samtliga nedan angivna företag, i följande text kallad Blum-gruppen.

Söker och/eller använder du informationen, tjänsterna, länkarna, funktionerna eller programmen på websidan förpliktigar du dig som användare att följa nedanstående villkor:

Ingen offert

Innehållet på websidan är endast information till våra kunder och bör ej betraktas som offert eller inköpsrekommendation. Genom den framställda informationen föreligger för företagen inom Blum-gruppen inget lagligt ansvar för användaren eller tredje person.

Denna websida får endast användas i syfte för framställning av kontakter till företagen inom Blum-gruppen samt att starta och vårda kundrelationer och för information för enstaka produkter för eget behov.

Ansvarsbegränsning

Informationen samt publicerat innehåll på vår websida är ej bindande. Företagen inom Blum-gruppen och de auktoriserade återförsäljarna anstränger sig för att återge aktuell och felfri information, dock kan ej uteslutas att innehållet, informationen och teknisk dokumentation kan vara felaktiga. Websidan kan i konkreta fall inte ersätta personlig rådgivning.

Företagen i Blum-gruppen ansvarar därför inte för skador av någon art, särskilt inte för direkta eller indirekta skador, fel/brister eller följdskador för fel/brister, förluster eller kostnader som uppstår p.g.a. felaktiga uppgifter i allmän information, innehåll eller tekniska dokument, om inte dessa fel grundar sig på uppsåt eller grov vårdslöshet. Bevisande av uppsåt eller grov vårdslöshet åligger användaren.

Likaså ansvarar företagen i Blum-gruppen inte för skador av någon art, särskilt inte för direkta eller indirekta skador, fel/brister eller följdskador för fel/brister, förluster eller kostnader som uppstår p.g.a. använd mjuk- eller hårdvara likväl som p.g.a. virus, maskar och liknande, om inte dessa fel grundar sig på uppsåt eller grov vårdslöshet. Bevisande av uppsåt eller grov vårdslöshet åligger användaren.

Företagen i Blum-gruppen informerar användarna om att dataskydd för överföringar i öppen trafik, speciellt via internet, enligt dagens standard inte kan garanteras. Användaren vet att dataintrång kan utföras av tredje person.

Länkar / tillgänglighet

Företagen i Blum-gruppen ansvarar inte för innehållet i länkarna som finns på vår websida eller URL. Blum ansvarar ej heller för ständig åtkomst eller funktionalitet till länkarna på websidan eller andra URL-operatörer. Blum ansvarar inte för ständig åtkomst till hela websidan eller enstaka delar. Vidare ansvarar vi inte för tekniska störningar, serveravbrott, störningar eller avbrott i telekommunkationen el. liknande, nekad åtkomst till hela websidan eller enstaka delar eller distortion av data.

Tillgången till websidan sker med egen teknisk utrustning som bekostas av användaren.

Copyright

Samtligt innehåll på websidan är copyright-skyddat, så även den kompletta websidan. Ansvarig utgivare är antingen Julius Blum GmbH eller den källangivna fysiska eller juridiska personen.

Det är förbjudet att återge, kopiera eller publicera websidans innehåll.

Användaren förpliktigar sig att hålla samtliga företag inom Blum-gruppen icke skadeståndskyldiga inför tredje part.

Denna websida kontrolleras och uppdateras av Julius Blum GmbH i Österrike. Blum kan inte garantera eller ta på sig ansvaret för att denna websida motsvarar rättsliga krav i andra länder än i Österrike. Används i de fall man vill sända personrelaterad information till ett Blum-företag i annat land än Österrike och detta företag har annan typ av integritetspolicy. Om man besöker denna websida från ett annat land än Österrike, är man skyldig att rätta sig efter de lokala rättsföreskrifterna. Denna integritetspolicy rättar sig efter österrikisk lag med undantag av de internationella bestämmelserna för privaträtt. Rättsligt säte i Höchst/Österrike.

Skulle en av bestämmelserna bryta mot lagen eller vara ogiltig så innebär detta inte att hela överenskommelsen blir ogiltig. I övrigt förblir det övriga innehållet oberört och istället för den overksamma bestämmelsen gäller en verksam sådan, som kommer den overksamma innehållsmässigt och ekonomiskt närmast.

Julius Blum GmbH, Österrike inkl. dess dotterbolag och representanter

Blum Inc., USA

Blum UK, Storbritannien

Blum Canada Ltd., Canada

Blum France S.A.R.L., Frankrike

Blum Svenska AB, Sverige

Blum s.r.o., Tjeckien

Blum Polska Sp.z o.o., Polen

Blum GmbH, Tyskland

Blum OOO, Ryssland

Blum Australia Pty Ltd., Australien

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapor

Blum Hungaria Kft., Ungern

Blum Romania S.R.L., Rumänien

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brasilien

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., Kina

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexiko

Blum Ukraine TOV, Ukraina

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turkiet

Blum New Zealand Limited, Nya Zeeland

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunisien

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugal

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., Indien

Blum Central Asia TOO, Kazakstan

Uppdaterad: Oktober 2016

Tillbaka till startsidan...
More...
Norge (Norway)
 
Sökning pågår...
Favoritlista

Top of Page