Juridische voorwaarden

Bedrijfsgegevens, gegevensbescherming, auteursrecht

Bedrijfsgegevens

Naam & contactgegevens

Julius Blum GmbH

Industriestrasse 1

6973 Höchst, Oostenrijk

Telefoon: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-mail: info@blum.com

Firmanummer en gebied

FN 62067a, Landesgericht Feldkirch

Identificatienummer

ATU 35695903

Ondernemingsactiviteit:

Ontwikkelen, produceren en verkopen van functioneel meubelbeslag en verwerkingshulpmiddelen voor de industriële keuken- en meubelindustrie en de schrijnwerker

Verklaring van de gegevensdatabank

I.

Deze verklaring geldt met betrekking tot de hierboven vernoemde onderneming, in het vervolg kortweg Blum groep genoemd.

De Blumgroep produceert en verdeelt wereldwijd producten van hoogtechnologisch en kwalitatief niveau en wenst zijn klanten een excellente service aan te bieden.

De website van de Blum groep kan zonder registratie geconsulteerd worden. Als een registratie van uw persoonlijke gegevens wenselijk is, gebruiken we deze enkel na uw goedkeuring. Persoonlijke gegevens worden volgens de Oostenrijkse wetgeving vertrouwelijk behandeld.

Lees de onderstaande informatie betreffende de gegevensbescherming. Met de oproep en/of het gebruik van de informatie, de diensten, de links, de functies, of programma’s van deze website onderwerpt de gebruiker zich aan de volgende richtlijnen:

II.

Met de ingave van de registratiegegevens verklaart de gebruiker akkoord te gaan dat deze gegevens op grond van persoonlijke interesse verwerkt zullen worden. De gebruiker stemt uitdrukkelijk toe dat de persoonsgebonden gegevens door de Blumgroep en zijn andere verwante ondernemingen en partners gebruikt mogen worden. De Blumgroep garandeert dat de persoonlijke gegevens niet aan derden verkocht of uitgewisseld worden, noch toegankelijk zijn voor hen. Uitgezonderd de gevallen van vorderingen, handhaving of gebruik van bepalingen of om de rechten, eigendommen of de zekerheid van Blum online, onze gebruikers of derden te beschermen.

Voor de optimalisering van de klantenservice wordt het gebruik van ook niet-geregistreerde gebruikers van de website geanalyseerd, zodat de gebruiker door de verbetering van de browserfuncties de meest optimale inhoud kan raadplegen. Door de analyse van het gebruik van de pagina's kan de structuur, het design en ook de lay-out in het voordeel van de gebruikers geoptimaliseerd worden. Voor dit tweede doel is Blum gemachtigd om de onderliggende gegevens te raadplegen, ook als een niet-geregistreerde gebruiker de website raadpleegt. Onder webserver wordt automatisch de volgende informatie over u naar voren gebracht: uw ISP, uw IP-adres, uw webbrowsertype en de versie ervan, uw bedrijfssysteem en de URL die u gebruikt om de Blumpagina te raadplegen.

De gebruiker verleent uitdrukkelijk zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgebonden gegevens ten behoeve van de analyse van de gebruikers, het beheer van de homepage, de verkoop van Blumproducten en diensten, alsook voor de aanmaak van een gebruikersprofiel.

Deze gegevens zijn tegen niet-geautoriseerd gebruik beschermd. De gebruiker heeft het recht om op elk moment gegevens over zijn gebruiksprofiel, de betreffende persoonsgebonden gegevens te weerhouden en een correctie of verwijdering te vragen. Richt u tot

privacy@blum.com

Deze website wordt door de Blumgroep vanuit Oostenrijk gecontroleerd en beheerd. De Blumgroep aanvaardt geen garantie en staat er ook niet voor in dat de gegevensbeschermingsverklaring op deze website beantwoordt aan alle eisen die buiten het Oostenrijkse rechtstelsel vallen. Indien u persoonlijke informatie doorstuurt aan een Blumdochterfirma buiten Oostenrijk en indien op deze Blumdochterfirma een ander gegevensbeschermingsrecht van kracht is, dan is deze volgens rechtswege gangbaar. Indien u deze website van buiten Oostenrijk bezoekt, dient u zich te houden aan de plaatselijke rechtsvoorschriften. Deze gegevensbeschermingsverklaring en haar toepassing valt onder het Oostenrijks recht, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht. Gerechtelijk is dat het voor Höchst/Oostenrijk verbonden gerecht. Deze overeenkomst geldt voor de volgende ondernemingen (Blum groep):

Julius Blum GmbH, Oostenrijk en aansluitend haar dochterfirma’s of vertegenwoordigers

Blum Inc., VS

Blum UK, Groot-Brittannië

Blum Canada Ltd., Canada

Blum France S.A.R.L., Frankrijk

Blum Svenska AB, Zweden

Blum s.r.o., Tsjechië

Blum Polska Sp.z o.o., Polen

Blum GmbH, Duitsland

Blum OOO, Rusland

Blum Australia Pty Ltd., Australië

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapore

Blum Hungaria Kft., Hongarije

Blum Romania S.R.L., Roemenië

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brazilië

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., China

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexico

Blum Ukraine TOV, Oekraïne

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turkije

Blum New Zealand Limited, Nieuw-Zeeland

Blum Afrique du Nord S.A.R.L.,Tunesië

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugal

Blum Hellas SA, Griekenland

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., Indië

Blum Central Asia TOO, Kazachstan

Stand: Oktober 2016

Uitsluiting van de aansprakelijkheid

Volledige Blumgroep onderneming

Deze verklaring heeft betrekking op de totaal gevoerde onderneming, hieronder kortweg Blumgroep genoemd.

Met de oproep en/of het gebruik van de informatie, de diensten, de links, de functies, gebruiken of programma’s van deze website onderwerpt de gebruiker zich aan de volgende richtlijnen:

Geen aanbod

De inhoud van de website is uitsluitend bedoeld om de klanten te informeren. Door het ter beschikking stellen van deze informatie wordt de Blumgroep niet aansprakelijk gesteld noch tegenover de gebruikers of derde personen.

Het gebruik van deze website is uitsluitend bedoeld voor het tot stand komen van contacten met de onderneming van de Blumgroep met als doel de initiatie en het onderhoud van klantenrelaties of voor het verschaffen van informatie betreffende specifieke producten voor intern gebruik.

Uitsluiting van de aansprakelijkheid

De informatie op de website als zijn inhoud zijn niet bindend. Ondanks dat de Blumgroep en zijn dochterondernemingen alsook zijn verkoopspartners al het mogelijke doen om actuele en foutvrije informatie te verschaffen op de website, kan niet voor 100 % uitgesloten worden dat zowel de inhoud, de informatie alsook de technische documentatie fouten kan bevatten. Deze website kan persoonlijke begeleiding in uw concrete situatie niet vervangen.

De Blumgroep kan hierdoor niet aansprakelijk gesteld worden voor schade alleraard, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, kosten, die op grond van foutieve ingave, van welke aard ook, in het bijzonder op grond van algemene informatie, inhoud of technische informatie ontstaan, met uitzondering van deze die ontstaan door grove nalatigheid door de Blumgroep. Het bewijs van deze grove nalatigheid moet worden bewezen door de gebruiker.

Daarnaast is de Blumgroep ook niet verantwoordelijk voor schade alleraard, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, kosten, die door gebruik van software of hardware of op grond van virussen, wormen en dergelijke ontstaan als er geen grove nalatigheid kan bewezen worden. Het bewijs van deze grove nalatigheid moet worden bewezen door de gebruiker.

De Blumgroep informeert de deelnemers dat gegevensoverdracht in het netwerk als internet naar de huidige stand van de techniek niet voor 100% verzekerd kan worden. De deelnemer weet dat de derden technisch onderlegd zijn om in een netwerk in te grijpen en doorgespeelde gegevens te controleren.

Links / beschikbaarheid

Betreffende links is de Blumgroep niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website of URL van een andere gebruiker. Evenzo is Blum niet aansprakelijk voor een continue beschikbaarheid van de website of een deel ervan. Daarnaast is de Blumgroep ook niet aansprakelijk voor technische storingen, dienstuitval, storing of uitval van de telecommunicatieverbindingen en dergelijke waardoor de website in zijn geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is.

Een weergave, vermenigvuldiging of publicatie van deze website en haar inhoud is niet toegestaan

Auteursrechten

De volledige inhoud van de website alsook de website in zijn geheel zijn onderhevig aan de auteursrechten. Auteur is ofwel Julius BlumGmBH of de natuurlijke of juridische persoon hiermee verbonden.

Een weergave, vermenigvuldiging of publicatie van deze website en haar inhoud is niet toegestaan.

Deze website wordt door de Blumgroep vanuit Oostenrijk gecontroleerd en beheerd. De Blumgroep geeft geen garantie en staat er ook niet voor in dat de gegevensbeschermingsverklaring op deze website beantwoordt aan alle eisen die buiten het Oostenrijkse rechtstelsel vallen. Indien u persoonlijke informatie doorstuurt aan een Blumdochterfirma buiten Oostenrijk en indien op deze Blumdochterfirma een ander gegevensbeschermingsrecht van kracht is, dan is deze volgens rechtswege gangbaar. Indien Indien u deze website van buiten Oostenrijk bezoekt, dient u zich te houden aan de plaatselijke rechtsvoorschriften.

Deze gegevensbeschermingsverklaring en haar toepassing valt onder het Oostenrijkse recht, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht.

Julius Blum GmbH, Oostenrijk en aansluitend haar dochterfirma’s of vertegenwoordigers

Blum Inc., VS

Blum UK, Groot-Brittannië

Blum Canada Ltd., Canada

Blum France S.A.R.L., Frankrijk

Blum Svenska AB, Zweden

Blum s.r.o., Tsjechië

Blum Polska Sp.z o.o., Polen

Blum GmbH, Duitsland

Blum OOO, Rusland

Blum Australia Pty Ltd., Australië

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapore

Blum Hungaria Kft., Hongarije

Blum Romania S.R.L., Roemenië

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brazilië

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., China

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexico

Blum Ukraine TOV, Oekraïne

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turkije

Blum New Zealand Limited, Nieuw-Zeeland

Blum Afrique du Nord S.A.R.L.,Tunesië

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugal

Blum Hellas SA, Griekenland

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., Indië

Blum Central Asia TOO, Kazachstan

Stand: Oktober 2016

Terug naar de startpagina...
More...
Nederland (Netherlands)
 
Zoekresultaat wordt geladen...
Lijstje

Top of Page