TANDEM

Viegla montāža un uzstādīšana

TANDEM piedāvājums ir plašs, taču montāža paliek nemainīga.

Montāža ar atvilktnes stiprinājumiem

TANDEM vadotnes stiprinājums ļauj zibenīgi iestiprināt un izņemt atvilktni. Iestrādātais izvilkuma ierobežotājs novērš netīšu atvilktnes atvienošanu. Augstuma regulācija ļauj izlīdzināt atšķirības līdz pat 3 mm. Fasādi var salāgot paralēli korpusa priekšējai malai, izmantojot sagāzuma regulāciju.

Montāža ar vadotnēs iestrādātu fiksēšanu

Novietojiet atvilktni uz vadotnes, pavelciet uz priekšu un – gatavs. Izvilkuma ierobežotājs novērš nejaušu atvilktnes atvienošanos no vadotnes. Precīzai regulācijai vajadzīgi tikai daži posmi: var koriģēt līdz pat 2,5 mm, izmantojot augstuma regulāciju bez instrumentu palīdzības, bet iestrādātā fasādes sagāzuma regulācija ļauj viegli salāgot fasādi.

A_TANSK_M_3_MO_BAU_#SALL_#AQU_#V1

Sānu regulācija

A_TAN551_H_1_MO_BAU_#SALL_#AQU_#V1

Augstuma regulācija

A_560HFAZ_N_1_MO_BAU_#SALL_#APR_#V2

Sagāzuma regulācija pilna izvilkuma vadotnēm

A_TAN551_A_1_MO_BAU_#SALL_#APR_#V2

Izvilkuma ierobežotājs

Atbalsts ikvienā procesa solī

TANDEM vadotņu sistēmai piedāvājam īpašus pakalpojumus un montāžas iekārtas. Sniedzam atbalstu visu diennakti visā procesa ķēdē: mūsu E-SERVICES palīdzēs projektēt, izstrādāt dizainu un izvēlēties izstrādājumus. Papildus urbšanas un furnitūras iestrādes iekārtām piedāvājam arī speciālus urbšanas šablonus mēbeļu ražošanai, piemēram, TANDEM ar iestrādātu fiksēšanu vai TANDEM fasādes stiprinājumiem.

Uzstādīšanas instrukcija

Montāžas ierīces

TANDEM vadotņu sistēmai piedāvājam īpašus pakalpojumus un montāžas iekārtas. Sniedzam atbalstu visu diennakti visā procesa ķēdē: mūsu E-SERVICES palīdzēs projektēt, izstrādāt dizainu un izvēlēties izstrādājumus. Papildus urbšanas un furnitūras iestrādes iekārtām piedāvājam arī speciālus urbšanas šablonus mēbeļu ražošanai, piemēram, TANDEM ar iestrādātu fiksēšanu vai TANDEM fasādes stiprinājumiem.

 Doties uz montāžas iekārtu izvēli

 Atvērt katalogu

ME14726251_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1