Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1

SERVO-DRIVE AVENTOS

Iekārtu Direktīvas piezīmes

Eiropas Direktīva 2006/42/EK par mašīnām

Uz mēbelēm ar SERVO-DRIVE AVENTOS mehānismiem neattiecas Direktīvas 2006/42/EK par mašīnām noteikumi.

Šī direktīva attiecas uz profesionālu izmantošanu un izmantošanu birojos, kā arī ir piemērojama visām mašīnām, kuras laiž Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), Šveices un Turcijas tirgū.

Citu valstu standarti un/vai pamatnostādnes atbilst TÜV sertifikātam.

Kā rīkoties, ja piemērojama mašīnu direktīva?

Kā mēbeļu ražotājam jums ir pienākums:

  • veikt riska novērtējumu mēbelēm;

  • apkopot un arhivēt tehnisko dokumentāciju;

  • aizpildīt un parakstīt atbilstības deklarāciju;

  • uzlikt “CE” marķējumu uz mēbeles (aizpildīt un pievienot raksturlielumu plāksnīti);

  • nodot lietošanas instrukciju un atbilstības deklarācijas eksemplāru klientiem attiecīgās valsts valodā.Asia
Europe
Oceania

Kopīgot lapu


Blum_KLA0537_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AOF4_#V1