collage_machinedirective

SERVO-DRIVE

Piezīmes par Eiropas direktīvu par mašīnām

Eiropas Direktīva 2006/42/EK par mašīnām

Direktīvas par mašīnām Nr. 2006/42/EK noteikumi attiecas uz SERVO-DRIVE moduļiem durvju, sienas skapju un izvelkamo sistēmu atvēršanai/aizvēršanai.

Pamatojoties uz Direktīvas par mašīnām (2.2. izd.) piemērošanas vadlīnijās norādīto, Blum modulis ir nedalāma iekārta.

Ja ar SERVO-DRIVE devēju moduļiem tiek aprīkotas mēbeles saskaņā ar aktuālajām Blum specifikācijām (Blum katalogs, lietošanas instrukcija un uzstādīšanas instrukcija), tad atbilstība visām

Direktīvas par mašīnām prasībām tiek nodrošināta ar Blum atbilstības deklarāciju.

Ja mēbele neatbilst Blum specifikācijām, atbilstība jāapstiprina mēbeļu izplatītājam.

 

Piezīme: Direktīva par mašīnām attiecas uz izstrādājumiem Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), Šveices, Turcijas un Ziemeļmaķedonijas tirgū.

Atbilstība citu valstu prasībām tiek ievērota, veicot sertifikāciju.

collage_machinedirective