collage_machinedirective

SERVO-DRIVE AVENTOS

Iekārtu Direktīvas piezīmes

Eiropas Direktīva 2006/42/EK par mašīnām

Uz mēbelēm ar SERVO-DRIVE AVENTOS mehānismiem neattiecas Direktīvas 2006/42/EK par mašīnām noteikumi.

Šī direktīva attiecas uz profesionālu izmantošanu un izmantošanu birojos, kā arī ir piemērojama visām mašīnām, kuras laiž Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), Šveices un Turcijas tirgū.

Citu valstu standarti un/vai pamatnostādnes atbilst TÜV sertifikātam.Asia
Europe
Oceania

Kopīgot lapu


collage_machinedirective