IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Ilgtspējība

Vides aizsardzībai veltītas desmitgades

Rūpes par vidi un tās resursiem uzņēmumam ir ļoti svarīgas. Pasākumi, ko veicam, lai savu darbību padarītu pēc iespējas saudzīgāku videi, jau vairākas desmitgades pārsniedz tiesību normās noteiktās prasības.

“Uzskatām, ka pareizi definēta ekoloģiskā darbība dod ilglaicīgu ekonomisku ieguvumu. Tāpēc ieviešam vides aizsardzības pasākumus pēc iespējas visās uzņēmējdarbības jomās.”

Extract from Blum's Orientation Statement

Vides aizsardzības pasākumi

Resursu un enerģijas pārvaldības pasākumi aptver siltuma atguves sistēmas, ēku siltumizolāciju, viedas apkures vadības sistēmas, pazemes ūdeņu dzesēšanu, un energoefektīvas apgaismojuma sistēmas ar LED tehnoloģiju. Šie pasākumi veikti jau vairākas desmitgades.

Dzelzceļa pārvadājumi

Nozīmīgs skaits piegāžu tiek veiktas, izmantojot firmas dzelzceļa pievadus Dornbirnā.

Videi draudzīgs iepakojums

Jau vairāk nekā desmit gadus papildus atkārtoti izmantojamajam kartona iepakojumam izmantojam citas videi draudzīgas iepakojuma sistēmas. Blum īpaši izstrādāja ECO-Pack.

ISO 14001

Blum vides pārvaldības sistēma tiek izmantota jau kopš 1997. gada, un ar tās palīdzību sistemātiski uzlabotas ekoloģiskās īpašības. Pasākumus nepārtraukti reģistrē vides programmā un konsekventi tos īsteno. Regulāri auditi uzrauga atbilstību un efektivitāti.

ISO 50001

Blum saņem ISO 50001 vides pārvaldības standarta sertifikātu. Šajā starptautiskajā sertifikātā norādīti vislabākie enerģijas pārvaldības pasākumi pasaulē, un tie palīdz samazināt enerģijas izmaksas un siltumnīcefekta gāzu emisiju.

 Mūsu sertifikāti īsumā

IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1