Juridiskie termini un nosacījumi

Izdevniecības ziņas, datu aizsardzība, autortiesības

Izdevniecības ziņas

Piegādātāja kontaktinformācija

Julius Blum GmbH Industriestrasse 1, 6973 Höchst, Austria

Tālrunis: +43 5578 705-0, Fakss: +43 5578 705-44 E-pasts: info@blum.com

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un reģistrācijas tiesa

FN 62067a, Feldkirhes (Feldkirch) Reģionālā tiesa

Apgrozījuma nodokļa maksātāja identifikācijas numurs

ATU 35695903

Uzņēmuma darbības objekts:

Izstrādāt, ražot un pārdot mēbeļu furnitūru un montāžas iekārtas virtuvju un mēbeļu ražošanai, kā arī korpusu izgatavošanai, ko veic rūpnieciski.

Paziņojums par datu aizsardzību

I.

Šis paziņojums ir spēkā šādiem uzņēmumiem (turpmāk tekstā Blum Grupa).

Blum Grupa ražo un pārdod augstākās kvalitātes, visaktuālāko tehnoloģiju ražojumus pasaules tirgū un pieliek visas pūles, lai sniegtu nevainojamus pakalpojumus, kas veidoti atbilstoši klientu vajadzībām.

Blum tīmekļa vietnes galvenokārt var lietot nereģistrējoties. Reģistrējoties uzrādītos personas datus izmantosim tikai ar Jūsu atļauju. Jebkādi uzņēmumam atklātie personas dati ir strikti konfidenciāli un aizsargāti saskaņā ar Austrijas datu aizsardzības likuma spēkā esošo redakciju.

Lūdzam rūpīgi izlasīt šo informāciju, jo tā attiecas uz datu aizsardzību. Aktivizējot un/vai lietojot informāciju, pakalpojumus, saites, funkcijas un/vai izmantojot programmas no šīs tīmekļa vietnes, lietotājam jāapstiprina piekrišana šādiem nosacījumiem:

II.

Reģistrējoties, uzrādot datus, lietotājs piekrīt, ka šos datus saglabā un apstrādā tīmekļa vietnes darbības mērķiem, lai nodrošinātu komunikāciju ar klientu un uzlabotu piedāvāto saturu, to piemērojot lietotāja personiskajām interesēm. Lietotājs dod atļauju Blum Grupai šo personas datu lietošanai, pilnvarojot pārstāvi un pārdošanas partnerus. Turklāt lietotājs apzināti piekrīt, ka šie dati var tikt nodoti ārpus Eiropas Savienības tīmekļa vietnes darbības mērķiem, lai nodrošinātu komunikāciju ar klientu un uzlabotu piedāvāto saturu, to piemērojot lietotāja personīgajām interesēm. Blum Grupa garantē, ka personas dati netiks pārdoti, ar tiem netiks veikta maiņa vai tie netiks nodoti trešajai pusei. Izņēmums ir informācijas izpaušana trešai pusei, ja to pieprasa tiesību normas. Informācija trešai pusei izpaužama arī tad, ja to paredz mūsu lietotāja līgums vai nepieciešams aizsargāt Blum Online tiesības, īpašumu vai drošību, mūs lietotājus vai trešās puses.

Lai uzlabotu klientu apkalpošanu, nereģistrēto lietotāju darbības tīmekļa vietnē var tikt analizētas, lai uzlabotu pārlūka funkcijas un līdz ar to uzlabotu saturu, lai tas atbilstu lietotāja vajadzībām. Lietotāju darbību analīze ļauj uzlabot tīmekļa vietnes struktūru, dizainu un izkārtojumu, lai lietotājs gūtu labumu. Šiem mērķiem Blum ir tiesīgs iegūt turpmāk tekstā uzskatītus datus pat par nereģistrētu lietotāju ikreiz, kad tiek izmantota tīmekļa vietne. Mūsu tīmekļa vietnes serveris ievāc par Jums sekojošu informāciju: Jūsu ISP, IP adrese, pārlūkprogrammas tips un tās versija, ekrāna izšķirtspēja un attēloto krāsu skaits, operētājsistēma, kā arī saite, kuru lietojat, lai piekļūtu Blum tīmekļa vietnei.

Lietotājs apzināti piekrīt, ka šī informācija tiks saglabāta un izmantota, lai analizētu lietotāja darbības tīmekļa vietnes ekspluatācijas laikā, tīmekļa vietnes pārvaldību, Blum ražojumu tirdzniecību un pakalpojumus jau iepriekš minēto mērķu sasniegšanai, kā arī lai izveidotu lietotāja profilu.

Visi personas dati, kas tiek saglabāti un izmantoti ir aizsargāti, lai tiem nevarētu nesankcionēti piekļūt. Lietotājs jebkurā brīdī var uzdot jautājumus par savu lietotāja profilu un pieprasīt, lai jebkādi personas dati, kas ir lietotāja profilā, tiktu laboti vai dzēsti. Lūdzu, sazinieties

privacy@blum.com

Šo tīmekļa vietni pārrauga, vada un pārvalda Blum Grupa Austrijā. Blum Grupa nav atbildīga un negarantē šīs tīmekļa vietnes datu drošības paziņojuma atbilstību visām tiesību normām ārpus Austrijas tiesību sistēmas. Ja nosūtāt personisko informāciju Blum firmai, kura neatrodas Austrijā un tur ir spēkā cits datu drošības paziņojums, tad šis paziņojums vairs nav spēkā. Apmeklējot tīmekļa vietni ārpus Austrijas, lietotājs pats ir atbildīgs par attiecīgās valsts tiesību normu noteikumu ievērošanu. Šis datu drošības paziņojums un tā lietošana veicama saskaņā ar Austrijas tiesību normām, izņemot gadījumus, ko paredz starptautiskās privāttiesības. Šo jautājumu izskatīšanas piekritība ir attiecīgajai Hohstas (Hoechst) tiesai Austrijā. Šis līgums ir spēkā šādām firmām (Blum Grupa):

Julius Blum GmbH, Austrija, ieskaitot tās filiāles un pārstāvniecības

Blum Inc., USA

Blum UK, Great Britain

Blum Canada Ltd., Canada

Blum France S.A.R.L., France

Blum Svenska AB, Sweden

Blum s r.o., Czech Republic

Blum Polska Sp. z o.o., Poland

Blum GmbH, Germany

Blum OOO, Russia

Blum Australia Pty Ltd., Australia

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapore

Blum Hungaria Kft., Hungary

Blum Romania S.R.L., Romania

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brazil

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., China

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexico

Blum Ukraine TOV, Ukraine

Blum Furniture Hardware Hong Kong Limited, Hong Kong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Turkey

Blum New Zealand Limited, New Zealand

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunisia

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugal

Blum Hellas SA, Grieķija

Blum Vietnam Co., Ltd., Vjetnama

Blum India Private Ltd., Indija

Blum Central Asia TOO, Kazahstāna

2016. gada oktobrī

Atruna

visām Blum Grupas firmām

Šis līgums ir spēkā šādām firmām (turpmāk tekstā Blum Grupa).

Aktivizējot un/vai lietojot informāciju, pakalpojumus, saites, funkcijas un/vai izmantojot programmas no šīs tīmekļa vietnes, lietotājam jāapstiprina piekrišana šādiem nosacījumiem:

Šis saturs nav uzskatāms par piedāvājumu

Šīs lapas saturs paredzēts vienīgi informatīviem nolūkiem. Tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai pirkuma ieteikumu. Blum Grupas firmas nav tiesiski atbildīgas nedz par lietotājam, nedz trešai pusei sniegto informāciju.

Šo tīmekļa vietni var lietot tikai saziņai ar Blum Grupas firmām, lai uzsāktu vai uzturētu saziņu ar esošajiem klientiem, vai arī lai iegūtu informāciju par specifiskiem ražojumiem savstarpējā saziņā.

Atruna

Tīmekļa vietnē izvietotā informācija un tās saturs nav saistošs. Blum Grupas firmas, to pilnvarotie pārstāvji un tirdzniecības partneri dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietnē esošā informācija ir precīza un atbilstoša. Tomēr pastāv iespēja, ka saturā, informācijā un tehniskajā dokumentācijā varētu būt ieviesušās kļūdas. Šī tīmekļa vietne nav paredzēta, lai aizstātu individuālu konsultāciju.

Tādējādi Blum Grupas firmas nav atbildīgas par jebkādiem tiešiem, netiešiem, gadījuma dēļ vai tīši radītiem zaudējumiem, bojājumiem vai izmaksām, kas radušās no jebkāda veida kļūdainiem datiem, jo sevišķi tas attiecas uz tādām kļūdām vispārīgā informācijā, kas radušās ļaunprātīgu nolūku vai rupjas nolaidības dēļ. Ļaunprātīgs nolūks un rupja nolaidība jāpierāda lietotājam.

Blum Grupas firmas nav atbildīgas arī par jebkādiem tiešiem, netiešiem, gadījuma dēļ vai tīši radītiem zaudējumiem, bojājumiem vai izmaksām, kas radušās programmatūras vai aparatūras vai vīrusu, tārpu un līdzīgos veidos izraisītu bojājumu dēļ, ja vien nav pierādījumu, ka tie radušies ļaunprātīgu nolūku vai rupjas nolaidības dēļ. Ļaunprātīgs nolūks un rupja nolaidība jāpierāda lietotājam.

Blum Grupas firmas lietotājam norāda, ka nav iespējams garantēt pilnīgu datu aizsardzību, veicot to pārraidi atvērtos tīklos, piemēram, Internetā, ņemot vērā pašreizējo tehnoloģijas attīstību. Lietotājs apzinās, ka dažādu apstākļu dēļ trešā puse ir spējīgas piekļūt tīkla aizsardzībai un piekļūt pārraidāmajiem datiem.

Saites/pieejamība

Blum Grupas firmas nav atbildīgas par citu pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietņu saturu, kuru tīmekļa adreses tie norādījuši šajā tīmekļa vietnē. Turklāt Blum Grupas firmas nav atbildīgas par šo pakalpojumu sniedzēju norādīto tīmekļa vietņu adrešu funkcionalitāti. Blum nav atbildīga par tīmekļa vietnes, tostarp atsevišķu tās daļu, nepārtrauktu pieejamību. Blum Grupas firmas nav atbildīgas par tehniskiem traucējumiem, apkalpošanas radītiem traucējumiem, telekomunikāciju savienojumu traucējumiem vai nepietiekamību un tamlīdzīgiem bojājumiem, kuru dēļ liegta piekļuve tīmekļa vietnei kopumā, atsevišķām tās daļām, vai radušies datu bojājumi.

Pieeju tīmekļa vietnei ar atbilstošu aprīkojumu nodrošina lietotājs pats par saviem līdzekļiem.

Autortiesības

Visu šīs tīmekļa vietnes saturu un tīmekļa vietni kā veselumu aizsargā autortiesības. Autortiesību turētājs ir Julius Blum GmbH, vai pirmdatos nosauktā fiziskā vai juridiskā persona.

Nav atļauts reproducēt, kopēt vai publicēt jebko no šīs tīmekļa vietnes satura.

Lietotājam sargā un pasargā visas Blum Grupas firmas no kaitnieciskiem pieprasījumiem, zaudējumiem un prasībām, ko izvirzījusi trešā puse, tīmekļa vietnes izmantošanas dēļ.

Šo tīmekļa vietni pārrauga, vada un pārvalda Blum Grupa Austrijā. Blum Grupa nav atbildīga un negarantē šīs tīmekļa vietnes datu drošības paziņojuma atbilstību visām tiesību normām ārpus Austrijas tiesību sistēmas. Ja nosūtāt personisko informāciju Blum firmai, kura neatrodas Austrijā un tur ir spēkā cits datu drošības paziņojums, tad šis paziņojums vairs nav spēkā. Apmeklējot tīmekļa vietni ārpus Austrijas, lietotājs pats ir atbildīgs par attiecīgās valsts tiesību normu noteikumu ievērošanu. Šis datu drošības paziņojums un tā lietošana veicama saskaņā ar Austrijas tiesību normām, izņemot gadījumus, ko paredz starptautiskās privāttiesības. Šo jautājumu izskatīšanas piekritība ir attiecīgajai Hohstas (Hoechst) tiesai Austrijā.

Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem ir pretrunā ar tiesību normām vai nav spēkā, Līgums kopumā paliek spēkā. Pārējie Līguma nosacījumi tādējādi nekādā veidā netiek grozīti. Spēkā neesošs nosacījums aizstājams ar alternatīvu spēkā esošu nosacījumu, kam pēc iespējas ir tādas pašas Līguma ekonomiskās sekas, kādas bija spēku zaudējušajam nosacījumam.

Julius Blum GmbH, Austrija, ieskaitot tās filiāles un pārstāvniecības

Blum Inc., USA

Blum UK, Großbritannien

Blum Canada Ltd., Kanada

Blum France S.A.R.L., Frankreich

Blum Svenska AB, Schweden

Blum s.r.o., Tschechien

Blum Polska Sp.z o.o., Polen

Blum GmbH, Deutschland

Blum OOO, Russland

Blum Australia Pty Ltd., Australien

Blum S.E.A. Pty Ltd., Singapur

Blum Hungaria Kft., Ungarn

Blum Romania S.R.L., Rumaenien

Blum do Brasil, Ind. e Commercio de Ferragens Ltda., Brasilien

Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd., China

Blum Mexico Herrajes para Muebles S.de R.L. de C.V., Mexiko

Blum Ukraine TOV, Ukraine

Blum Furniture Hardware Hongkong Limited, Hongkong

Blum TR Mobilya Limited Sirketi, Türkei

Blum New Zealand Limited, Neuseeland

Blum Afrique du Nord S.A.R.L., Tunesien

Luso Blum - Ferragens para Moveis, Unipessoal Lda, Portugal

Blum Hellas SA, Griechenland

Blum Vietnam Co., Ltd., Vietnam

Blum India Private Ltd., Indien

Blum Central Asia TOO, Kasachstan

Stand: Oktober 2016

Atgriezties sākumlapā
More...
Latvija
 
Meklēšanas rezultāti tiek apkopoti...
Aplūkojamo lapu saraksts

Top of Page