IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Információk utolsó felhasználóknak

Elektromos vagy elektronikai eszközöket az elhasználódásukat követően nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Erre vonatkozólag érdeklődjön a kommunális hatóságnál. A Blum-elektromos ill. elektronikai eszközei megfelelnek a 2012/19/EU – WEEE-irányvonalaknak

Az elektromos vagy elektronikai eszközök szelektív gyűjtésével lehetővé válik, a régi eszközök újrahasználata, anyagainak újrahasznosítása ill. az újrahasznosítás más formái. Az eszközökben esetlegesen található veszélyes anyagok környezetre és egészségre ártalmas negatív következményei így az ártalmatlanítás során elkerülhetők.

A legtöbb esetben nem kell az egész eszközt a WEEE-irányvonalak szerint ártalmatlanítani, hanem csak azt a részét, amely elektromos alkatrészeket tartalmaz. Kérjük, vegye figyelembe ehhez a szétszerelésre vonatkozó útmutató előírásait. Az elhasznált elektromos vagy elektronikai eszközök leadásához az Önök közelében is találhatók ingyenes gyűjtőhelyek.

WEEE-irányvonalak 2012/19/EG

A WEEE-irányvonalak szerint, az elektromos alkatrészek gyártói/importőrei is felelősek azok ártalmatlanításáért illetve regisztrációjukért. Mi, a Julius Blum vállalat, teljesítjük ezt a kötelezettséget. A regisztrációra vonatkozó hivatalos információk az Önök országának hatóságainál a következők.

WEEE-regisztrációs szám: tbaAsia
Europe
Oceania

Oldal osztása


IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1