IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Információk utolsó felhasználóknak

Elemeket, akkumulátorokat az elhasználódásukat követően nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Erre vonatkozólag érdeklődjön a kommunális hatóságnál. A Blum által használt akkumulátorok megfelelnek a 2006/66/EG - elemekre, akkumulátorokra vonatkozó irányvonalaknak.

Az elemek, akkumulátorok szelektív gyűjtésével lehetővé válik a régi eszközök újrahasználata, anyagainak újrahasznosítása ill. az újrahasznosítás más formái. Az eszközökben esetlegesen található veszélyes anyagok környezetre és egészségre ártalmas negatív következményei így az ártalmatlanítás során elkerülhetők. Az akkumulátorok esetén kérjük, vegye figyelembe a szétszerelésre vonatkozó útmutató előírásait. Az elhasznált elemek, akkumulátorok leadásához az Önök közelében is találhatók ingyenes gyűjtőhelyek.

Az ártalmatlanítás során kerülje el, hogy a kontaktfelületeknél rövidzárlat keletkezzen.

Elemekre, akkumulátorokra vonatkozó irányvonalaknak 2006/66/EG

Az elemekre, akkumulátorokra vonatkozó irányvonalaknak szerint, az elektromos alkatrészek gyártói/importőrei is felelősek azok ártalmatlanításáért illetve regisztrációjukért. Mi, a Julius Blum vállalat, teljesítjük ezt a kötelezettséget. A regisztrációra vonatkozó hivatalos információk az Önök országának hatóságainál a következők.

Regisztrációs szám elemek, akkumulátorok ártalmatlanításához: tbaAsia
Europe
Oceania

Oldal osztása


IMG0895_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1