TANDEMBOX intivo

Podrška za planiranje, primjenu i prodaju

Videozapisi montaže

Bočno podešavanje za sustav TANDEMBOX intivo

Za savršen izgled bočnog razmaka potrebno je samo nekoliko zahvata. Namještanje visine, stranice i nagiba može se izvršiti jednostavno i lagano preko izreza u okviru ispod pokrivne kapice. U ovom su filmu prikazani koraci koje je potrebno provesti za bočno podešavanje.

Namještanje nagiba za sustav TANDEMBOX intivo

Za savršen izgled bočnog razmaka potrebno je samo nekoliko zahvata. Namještanje visine, stranice i nagiba može se izvršiti jednostavno i lagano preko izreza u okviru ispod pokrivne kapice. U ovom su filmu prikazani koraci koje je potrebno provesti za namještanje nagiba.

Namještanje visine za sustav TANDEMBOX intivo

Za savršen izgled bočnog razmaka potrebno je samo nekoliko zahvata. Namještanje visine, stranice i nagiba može se izvršiti jednostavno i lagano preko izreza u okviru ispod pokrivne kapice. U ovom su filmu prikazani koraci koje je potrebno provesti za namještanje visine.

TANDEMBOX intivo BOXCOVER s uložnim elementom

Ovaj film prikazuje jednostavnu montažu bez alata uložnog elementa sustava TANDEMBOX intivo koji se pomoću sustava BOXCOVER povezuje sa stranicom. (Varijanta 1)

TANDEMBOX intivo short film

This product snippet shows the function, different drawer side heights, colours, design variants and cover cap variants for the TANDEMBOX intivo.

TANDEMBOX intivo – demontaža/zamjena uložnog elementa

Ovaj film prikazuje pojedinačne korake potrebe prilikom zamjene uložnog elementa.

TANDEMBOX intivo – montaža sustava BOXCAP

Ovaj film prikazuje montažu mehanizma BOXCAP prilikom primjene sustava TANDEMBOX intivo, koja se može obaviti jednostavno i bez alata. (Varijanta 1)

TANDEMBOX intivo – montaža sustava BOXCAP za osjetljive fronte

Na osjetljivim se frontama sustav BOXCAP može nataknuti prije montaže fronte umjesto ugurati (varijanta 1). (Varijanta 2)

TANDEMBOX intivo – montaža sustava ORGA-LINE

ORGA-LINE – unutarnje podjele za TANDEMBOX intivo jednostavno se montiraju. Ovaj film pojašnjava na što treba obratiti pažnju.

TANDEMBOX intivo – uložni element sa sustavom BOXCOVER – za osjetljive fronte

Za osjetljive se fronte BOXCOVER alternativno može nataknuti umjesto ugurati (verzija 1). (Varijanta 2)

BOX1646_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1