Αριθμοί και δεδομένα

Αριθμοί και δεδομένα για το επιχειρηματικό έτος

Το οικονομικό έτος της Blum ξεκινάει από την 1 Ιουλίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Θα βρείτε μια σύνοψη των βασικών αριθμητικών δεδομένων για το τρέχον επιχειρηματικό έτος εδώ.

Κύκλος εργασιών/Επενδύσεις

  • Ενοποιημένος κύκλος εργασιών (Όμιλος Blum) 1.788,08 δισ. ευρώ (+ 8 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος)
  • Κύκλος εργασιών ανά εργαζόμενο (Όμιλος Blum) 250.400 ευρώ
  • Μερίδιο από πωλήσεις εξωτερικού 97%
  • Επενδύσεις/Πάγια περιουσιακά στοιχεία 174,62 εκατ. ευρώ (127,16 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος)

Εργαζόμενοι

Αριθμός εργαζομένων για το επιχειρηματικό έτος 2016/2017 (Ημερομηνία 31 Ιαν 2017):

  • Εργαζόμενοι στον Όμιλο Blum: 7.287 (+ 358 εργαζόμενοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος)
  • Εργαζόμενοι στο Vorarlberg: 5.530 (+ 231 εργαζόμενοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος)

Στο πλευρό των πελατών

  • Η Blum διαθέτει 28 θυγατρικές εταιρείες και συνολικά 10 μονάδες παραγωγής
  • Η Blum προμηθεύει σε τακτική βάση τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε πάνω από 120 χώρες ανά τον κόσμο.

Εταιρική και διοικητική δομή

Η Julius Blum GmbH είναι οικογενειακή επιχείρηση: Herbert Blum 26%, Gerhard E. Blum 26%, Ιδιωτική Κοινοπραξία Blum 48%.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα
More...
Ελλάδα
 
Γίνεται συλλογή των αποτελεσμάτων αναζήτησής σας...
Λίστα παρακολούθησης

Top of Page