Αριθμοί και δεδομένα

Αριθμοί και δεδομένα για το επιχειρηματικό έτος

Το οικονομικό έτος της Blum ξεκινάει από την 1 Ιουλίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Θα βρείτε μια σύνοψη των βασικών αριθμητικών δεδομένων για το τρέχον επιχειρηματικό έτος εδώ.

Κύκλος εργασιών/Επενδύσεις

  • Ενοποιημένος κύκλος εργασιών (Όμιλος Blum) 1.655 δισ. ευρώ (+ 6,4 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος)
  • Κύκλος εργασιών ανά εργαζόμενο (Όμιλος Blum) 241.800 ευρώ
  • Μερίδιο από πωλήσεις εξωτερικού 97%
  • Επενδύσεις/Πάγια περιουσιακά στοιχεία 177 εκατ. ευρώ (124 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος)

Εργαζόμενοι

Αριθμός εργαζομένων για το επιχειρηματικό έτος 2015/2016 (Ημερομηνία 30ης Ιουνίου 2016):

  • Εργαζόμενοι στον Όμιλο Blum: 7.119 (+ 511 εργαζόμενοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος)
  • Εργαζόμενοι στο Vorarlberg: 5.452 (+ 440 εργαζόμενοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος)

Στο πλευρό των πελατών

  • Η Blum διαθέτει 28 θυγατρικές εταιρείες και συνολικά 10 μονάδες παραγωγής
  • Η Blum προμηθεύει σε τακτική βάση τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε πάνω από 120 χώρες ανά τον κόσμο.

Εταιρική και διοικητική δομή

Η Julius Blum GmbH είναι οικογενειακή επιχείρηση: Herbert Blum 26%, Gerhard E. Blum 26%, Ιδιωτική Κοινοπραξία Blum 48%.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα
More...
Ελλάδα
 
Γίνεται συλλογή των αποτελεσμάτων αναζήτησής σας...
Λίστα παρακολούθησης

Top of Page