Αναζήτηση Απαιτήσεων Blum

Η έρευνα της Blum κάνει τις κουζίνες πιο λειτουργικές

DYNAMIC SPACE – Ιδέες της Blum για λειτουργικές κουζίνες

Η Blum ερευνά την καθημερινή χρήση της κουζίνας εδώ και πολλά χρόνια. Οι γνώσεις που αποκομίζονται χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των χρηστών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Περισσότερα για την Αναζήτηση Απαιτήσεων της Blum

Γνωρίστε σήμερα ποιες μπορεί να είναι οι ανάγκες σας αύριο

Εστιάζουμε στους χρήστες της κουζίνας

Επιστροφή στην αρχική σελίδα
More...
Ελλάδα
 
Γίνεται συλλογή των αποτελεσμάτων αναζήτησής σας...
Λίστα παρακολούθησης

Top of Page